Nasza Pani Profesor. Ewelinę Nurczyńską-Fidelską wspominają Jadwiga Mostowska i Grzegorz Nadgrodkiewicz

Materiał nierecenzowany

Jadwiga Mostowska

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)

Grzegorz Nadgrodkiewicz


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)

Abstrakt

Wspomnienie o Profesor Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej (1938-2016). (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

wspomnienie, Ewelina Nurczyńska-Fidelska

Nie dotyczy / Not applicable
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-06-30

Cited By / Share

Mostowska, J. i Nadgrodkiewicz, G. (2016) „Nasza Pani Profesor. Ewelinę Nurczyńską-Fidelską wspominają Jadwiga Mostowska i Grzegorz Nadgrodkiewicz”, Kwartalnik Filmowy, (93-94), s. 314–318. doi: 10.36744/kf.2256.

Autorzy

Jadwiga Mostowska 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki Polska

Doktor nauk humanistycz­nych; absolwentka kulturoznawstwa o specjalno­ści filmoznawczej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się edukacją kulturalną, jest autorką ar­tykułów z dziedziny filmoznawstwa oraz opraco­wań służących edukacji filmowej młodego widza, a także realizatorką projektów edukacyjno-kulturalnych. Stypendystka Ministra Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego (2015), autorka publikacji dedykowanej edukacji filmowej dzieci pt. Ele­mentarz młodego kinomana (dostępnej na portalu edukacjafilmowa.pl).


Autorzy

Grzegorz Nadgrodkiewicz 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska

Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą na Uniwersytecie Łódzkim. Asystent w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Redaktor „Kwartalnika Filmowego”. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się m.in. film religijny i biblijny, kwestie duchowości w kinie oraz zagadnienia dotyczące związków filmu i teatru. Artykuły naukowe i przekłady publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Kontekstach” oraz tomach zbiorowych.Statystyki

Abstract views: 48
PDF downloads: 25


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Jadwiga Mostowska, Grzegorz Nadgrodkiewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.