Aktorka, archetyp, amnezja. Na marginesie „Persony” Bergmana

Grzegorz Nadgrodkiewicz

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)

Abstrakt

Nadgrodkiewicz prezentuje interpretację jednego ujęcia z filmu Ingmara Bergmana Persona (1966) – ujęcia ukazującego aktorkę Elisabet Vogler w chwili porzucenia roli w przedstawieniu Elektry i moment jej tajemniczego zamilknięcia na scenie. Według autora traumatyczne doświadczenie Elisabet można analizować w kontekście psychologii głębi Carla Gustava Junga, a zwłaszcza w odniesieniu do proponowanej przez niego koncepcji oddziaływania wiecznotrwałych archetypów. Egzystencjalne doświadczenie Vogler zostaje ponadto zestawione z przypadkami utraty pamięci dokonującymi się w trakcie spektaklu, które w swoich wspomnieniach opisują Krystyna Janda i Helena Modrzejewska. W oparciu o zachodzące tu analogie Nadgrodkiewicz wysuwa wniosek, że aktorskie doświadczenie amnezji i wiążącego się z nią milczenia może być efektem porażenia mocą starodawnego archetypu, który według Junga preegzystuje w nieświadomości kolektywnej, a w świadomości ujawnia się dopiero w procesie tworzenia dzieła sztuki.


Słowa kluczowe:

Ingmar Bergman, Carl Gustav Jung, Elisabet Vogler, archetyp, amnezja

Beckett, Samuel. „Szczęśliwe dni.” In: Samuel Beckett, Dramaty. Wybór, transl. Antoni Libera, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995.
  Google Scholar

Bergman, Ingmar. Obrazy, transl. Tadeusz Szczepański. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993.
  Google Scholar

Fleiszer, Elżbieta. „Konfrontacje. Teatr i film w >>Złotej karocy<<.” Dialog, no 7, 1957.
  Google Scholar

Fredericksen, Don. Bergman’s „Persona”. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012.
  Google Scholar

Janda, Krystyna. Moja droga B. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2000.
  Google Scholar

Prokopiuk, Jerzy. „C. G. Jung, czyli gnoza XX wieku.” In: Carl Gustav Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, transl. Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Czytelnik, 1993.
  Google Scholar

Sontag, Susan. „Bergman’s >>Persona<<.” In: Ingmar Bergman’s „Persona”, edited by Lloyd Michaels. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511624315.004   Google Scholar

Szczepański, Tadeusz. „Bergman i antyk: >>Bachantki<< Eurypidesa.” In: Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego, edited by Janusz Skuczyński, Piotr Skrzypczak. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.
  Google Scholar

Szczepański, Tadeusz. Zwierciadło Bergmana. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1999.
  Google Scholar

Szczublewski, Józef. Modrzejewska. Życie w odsłonach. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2009.
  Google Scholar

Szczublewski, Józef. Żywot Modrzejewskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Google Scholar

Vineberg, Steve. „>>Persona<< and the seduction of performance.” In: Ingmar Bergman’s „Persona”, edited by Lloyd Michaels. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511624315.006   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-31

Cited By / Share

Nadgrodkiewicz, G. (2017) „Aktorka, archetyp, amnezja. Na marginesie «Persony» Bergmana”, Kwartalnik Filmowy, (100), s. 213–221. doi: 10.36744/kf.2001.

Autorzy

Grzegorz Nadgrodkiewicz 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska

Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą na Uniwersytecie Łódzkim. Asystent w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Redaktor „Kwartalnika Filmowego”. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się m.in. film religijny i biblijny, kwestie duchowości w kinie oraz zagadnienia dotyczące związków filmu i teatru. Artykuły naukowe i przekłady publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Kontekstach” oraz tomach zbiorowych.Statystyki

Abstract views: 50
PDF downloads: 33


Licencja

Prawa autorskie (c) 2017 Grzegorz Nadgrodkiewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.