Pasolini – utopie i obsesje

Teresa Rutkowska

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)

Abstrakt

Recenzja książki Piotra Kletowskiego Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa (2013). To pierwsza na polskim gruncie tak obszerna i wyczerpująca monografia reżysera uważanego za jednego z najwybitniejszych artystów kina światowego. Autorka koncentruje uwagę na metodzie badawczej Kletowskiego, który uwzględniając różne aspekty twórczej aktywności Pasoliniego (zwłaszcza dotyczące filmu i literatury), szuka równowagi między spójnością estetyczną i filozoficzną jego dzieł a immanentnymi paradoksami oraz sprzecznościami, które budują ich dynamikę. Toteż najważniejszym kluczem interpretacyjnym staje się tu dialektyka myśli chrześcijańskiej i marksizmu.


Słowa kluczowe:

Piotr Kletowski, Pier Paolo Pasolini, myśl chrześcijańska, marksizm

Kletowski, Piotr. 2013. Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-12-31

Cited By / Share

Rutkowska, T. (2014) „Pasolini – utopie i obsesje”, Kwartalnik Filmowy, (87-88), s. 303–306. doi: 10.36744/kf.2405.

Autorzy

Teresa Rutkowska 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska

Redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”; pracuje w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Publikuje w „Kwartalniku Filmowym”, współpracuje z redakcją „Nowych Książek”, zajmuje się tłumaczeniami. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.Statystyki

Abstract views: 61
PDF downloads: 15


Licencja

Prawa autorskie (c) 2014 Teresa Rutkowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.