Tematy wędrowne jako pamięć kina

Marek Hendrykowski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)

Abstrakt

Artykuł zawiera ujętą w syntetycznym skrócie panoramę sposobów i metod badania zjawiska tematów wędrownych krążących od dawna i od niedawna w obiegu kultury i sztuki filmowej. Autor opowiada się za eklektycznym, interdyscyplinarnym podejściem do tego zagadnienia, pozwalającym doraźnie wybrać najwłaściwszą z dziedzin i metod badawczych w zależności od stawianych pytań i sposobów podejścia do złożonej problematyki tematów wędrownych. Zaproponowane ujęcie nie oznacza dążenia do osiągnięcia pełnego uniwersalizmu naukowego, ale umożliwia synoptyczne rozpoznanie tego zjawiska w wybranych jego aspektach.


Słowa kluczowe:

tematy wędrowne, przegląd, pamięć

Bal, Mieke. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, tłum. M. Bucholc. Warszawa, 2012
  Google Scholar

Głowiński, Michał. Mity przebrane. Dionizos-Narcyz-Prometeusz-Marchołt-Labirynt. Kraków, 1990
  Google Scholar

Kracauer, Siegfried. Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, tłum. E. Skrzywanowa, W. Wertenstein. Warszawa, 1958
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-06-30

Cited By / Share

Hendrykowski, M. (2017) „Tematy wędrowne jako pamięć kina”, Kwartalnik Filmowy, (97-98), s. 142–153. doi: 10.36744/kf.2089.

Autorzy

Marek Hendrykowski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Polska

Historyk i teoretyk filmu, medioznawca, badacz kultury audiowizualnej, profe­sor zwyczajny w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, re­daktor senior czasopisma naukowego „Images”, autor monografii książkowych: Film jako źródło histo­ryczne (2000), Kanał (wspólnie z Donem Frederick- senem, 2007), Popiół i diament (2008), Komeda (2009), Eroica (2011), Film i moda (2011), Andrzej Munk (2011), Do widzenia, do jutra (2012), Morgen­stern (2012), Najlepsze kasztany. Księga cytatów pol­skiego filmu (2013), Semiotyka ruchomych obrazów (2014) oraz Współczesna adaptacja filmowa (2014).Statystyki

Abstract views: 40
PDF downloads: 30


Licencja

Prawa autorskie (c) 2017 Marek Hendrykowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.