Nieśmiertelny Faust

Materiał nierecenzowany

Teresa Rutkowska

tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Abstrakt

Autorka sytuuje tekst Aleksandra Jackiewicza z 1953 r. w kontekście wydarzeń historycznych i kulturowych, które dokonały się w czasie jego publikacji, ze śmiercią Józefa Stalina włącznie. Na tym tle esej Jackiewicza był wyrazem ucieczki przed polityczną presją doktryny socrealistycznej, która dominowała wówczas w sztuce (także w filmie), w kierunku fascynującego archetypu kultury europejskiej. Uwagę poświęcił on przede wszystkim filmowi Renégo Claira Urok szatana (La beauté du diable, 1950). Autorka konfrontuje tezy Jackiewicza z punktem widzenia literaturoznawczyni Stefanii Skwarczyńskiej. Zastanawia się nad trwałością mitu Fausta i jego współczesnymi reinkarnacjami w filmie oraz kulturowymi przemianami jego znaczenia. (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

Faust, René Clair, archetyp, film opowiedziany

Abramowska, J. (1995). Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
  Google Scholar

Fik, M. (1989). Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. Londyn: Polonia.
  Google Scholar

Fitzsimmons, L. (2012). Introduction: Magian Mnemotechny. W: L. Fitzsimmons (red.), Goethe’s Faust and Cultural Memory: Comparatists Interfaces (ss. 1-16). Bethlehem: Lehigh University Press.
  Google Scholar

Grzelecki, S. (1955). Urok szatana. Życie Warszawy, (143), s. 4.
  Google Scholar

Jackiewicz, A. (1953). Wędrówka Fausta. Kwartalnik Filmowy, (10), ss. 40-65.
  Google Scholar

Jackiewicz, A. (1956). Latarnia czarnoksięska. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza.
  Google Scholar

Jackiewicz, A. (1963). Uwagi o metodologii badania dzieła filmowego. Kwartalnik Filmowy, (51), ss. 3-14.
  Google Scholar

Jackiewicz, A. (1989). Moja filmoteka. Literatura i teatr w filmie. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
  Google Scholar

Putrament, J. (1953). Przemytnictwo ideologiczne w krytyce. Nowa Kultura, (7), s. 2.
  Google Scholar

Sinko, G. (1963). Doktora Fausta podróż przez wieki. Dialog, (3), ss. 104-116.
  Google Scholar

Skwarczyńska, S. (1953). Współczesne opracowanie tematu Fausta (film i opowiadanie filmowe wobec Goethego). W: S. Skwarczyńska, Studia i szkice literackie (ss. 243-247). Warszawa: Pax.
  Google Scholar

Wyka, K. (1957). Życie na niby. Warszawa: Książka i Wiedza.
  Google Scholar


Opublikowane
2024-04-08

Cited By / Share

Rutkowska, T. (2024) „Nieśmiertelny Faust”, Kwartalnik Filmowy, (125), s. 232–251. doi: 10.36744/kf.2409.

Autorzy

Teresa Rutkowska 
tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Emerytowana redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”, tłumaczka. Publikuje w „Nowych Książkach”. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.Statystyki

Abstract views: 81
PDF downloads: 44 PDF downloads: 25


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Teresa Rutkowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.