Kinomaniacy, pedanci i sekrety pamięci

Marcin Giżycki

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Polsko-Japońska Aka­demia Technik Komputerowych (Polska)

Abstrakt

Jest szczególna grupa kinomanów, czy może raczej kinomaniaków, którzy analizują filmy klatka po klatce w poszukiwaniu najmniejszych błędów. Są to na ogół niezauważalne gołym okiem detale. Ich tropiciele zapominają, że kino w ogóle jest oszustwem. Tworzy w mózgach widzów iluzję ruchu i ciągłości akcji dzięki projekcji statycznych kadrów z odpowiednią prędkością. Bazuje na ułomności ludzkiej percepcji. A to z kolei łączy się z zagadnieniem pamięci. Jak wykazał Stanley Cavell, niemal nie ma streszczenia filmu bez błędu. Autor niniejszego tekstu stawia tezę, że bywa też tak, iż nasza pamięć „ulepsza” oglądane filmy, filtruje z nich to, co istotne, upraszcza, ale i poprawia oryginał. Bowiem filmy nie kończą się wraz z wyłączeniem projektora czy odtwarzacza, lecz żyją dalej w umysłach odbiorców.


Słowa kluczowe:

pamięć, Stanley Cavell, kinomaniacy

Bergson, H. Pamięć i życie, tłum. Anita Szczepańska. Warszawa 1988.
  Google Scholar

Cavell, S. The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film. New York 1971.
  Google Scholar

Frank, H. “Traces of the World: Cel Animation and Photography”, Animation: An Interdisciplinary Journal 11 (1) (2016).
DOI: https://doi.org/10.1177/1746847715623689   Google Scholar

Giżycki, M. „Czar długich ujęć”. Kwartalnik Filmowy 92 (2015).
  Google Scholar

Gleiberman, O. Movie Freak: My Life Watching Movies. New York-Boston: Hachette Book, 2016.
  Google Scholar

Humphreys, J. 40 Huge Movie Mistakes You Never Noticed, “Urban Jocker”. http://www.urbanjoker.com/entertainment/26-movie-mistakes/12
  Google Scholar

Kael, P. “Beauty of Destruction”. The New Yorker 27.02.1970.
  Google Scholar

Płażewski, J. Język Filmu. Warszawa 1982.
  Google Scholar

Truffaut, F. Hitchcock, tłum. Tadeusz Lubelski. Izabelin: Świat Literacki, 2005.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-31

Cited By / Share

Giżycki, M. (2016) „Kinomaniacy, pedanci i sekrety pamięci”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 226–230. doi: 10.36744/kf.2151.

Autorzy

Marcin Giżycki 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Polsko-Japońska Aka­demia Technik Komputerowych Polska

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Aka­demii Technik Komputerowych w Warszawie. Opub­likował m.in. Nie tylko Disney - rzecz o kinie animowanym (2000), Koniec i co dalej? (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).

 Statystyki

Abstract views: 51
PDF downloads: 21


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Marcin Giżycki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.