Imperium nie trzęsie się w posadach. „Neo-heritage” w kinie i telewizji brytyjskiej XXI wieku

Patrycja Włodek

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Abstrakt

Autorka analizuje powrót sentymentów imperialnych w filmach i serialach brytyjskich XXI w., umieszczając je w tradycji kina dziedzictwa (heritage). O ile jednak twórcy filmów z lat 80. i 90. kojarzeni z tym nurtem, np. James Ivory, osadzając akcję w czasach Imperium, ujmowali ją z dystansem, melancholijnie, ale zarazem ironicznie, o tyle strategie współczesne zmieniają się. Wizualnie i tematycznie (życie klas wyższych) filmy, np. Czas mroku, oraz seriale, np. Korona, są kontynuacją kina dziedzictwa. Przeorientowaniu ulega jednak ocena świata przedstawionego. Stąd pojęcie neo-heritage, którego twórcy uwznioślają fikcyjnych (Downton Abbey) i historycznych (królowa Wiktoria, Elżbieta II) przedstawicieli klas panujących, manipulując fabułą i narracją tak, by zyskać dla nich nie tylko sympatię widzów, ale też poczucie wyjątkowej roli i misji społecznej pełnionej przez owe warstwy.


Słowa kluczowe:

neo-heritage, James Ivory, Downton Abbey, imperium brytyjskie

Assmann, Aleida. Między historią a pamięcią. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 2016.
  Google Scholar

Assmann, Jan. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham. Warszawa, 2008.
  Google Scholar

Burszta, Wojciech J. Pomyślenia. Świat jako więzienie kultury. Warszawa: PIW, 2008.
  Google Scholar

Cashmore, Ellis. “Chariots of Fire: Bigotry, Manhood and Moral Certitude in an Age of Individualism”. Sports in Society 13:3 (2010).
  Google Scholar

Hall, Stuart. “The Wrong Sort of Cinema: Refashioning the Heritage Film Debate”. In The British Cinema Book. ed. R. Murphy. London, 2009.
  Google Scholar

Loska, Krzysztof. Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego świata. Kraków: Universitas, Kraków, 2016.
  Google Scholar

Pospiszyl, Michał. Zatrzymać historię. Walter Benjamin i mniejszościowy materializm. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2016.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Włodek, P. (2018) „Imperium nie trzęsie się w posadach. «Neo-heritage» w kinie i telewizji brytyjskiej XXI wieku”, Kwartalnik Filmowy, (101-102), s. 75–91. doi: 10.36744/kf.1946.

Autorzy

Patrycja Włodek 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Polska

Doktor nauk o sztuce, absol­wentka socjologii i filmoznawstwa na Uniwer­sytecie Jagiellońskim, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Autorka książki „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015) oraz tekstów o tematyce filmowej i serialowej publikowanych w tomach zbioro­wych i czasopismach naukowych. Współredaktorka (wraz z A. Helman) tomu zbiorowego Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francu­skiej (2016). W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szcze­gólnym uwzględnieniem kinematografii amery­kańskiej i neoseriali.Statystyki

Abstract views: 60
PDF downloads: 32


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Patrycja Włodek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.