Marnotrawne ojcostwo, marnotrawne synostwo i granat w piwnicy uczuć

Teresa Rutkowska

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)

Abstrakt

W 2013 r. wybitni polscy dokumentaliści, Marcel i Paweł Łozińscy, ojciec i syn, postanowili zrealizować wspólny film będący relacją z podróży z Warszawy do Paryża. Wyprawa miała też mieć znaczenie terapeutyczne – pomóc w wyjaśnieniu nieporozumień i naprawić ich wzajemne relacje. Zamysł nie do końca się powiódł. Wspólny projekt nie został zrealizowany, a zamiast niego, na podstawie tych samych materiałów zdjęciowych, powstały dwa niezależne filmy: Ojciec i syn P. Łozińskiego oraz Ojciec i syn w podróży M. Łozińskiego. Autorka definiuje te filmy jako przykłady kina osobistego (personal documentary) i „kina w pierwszej osobie” (first person documentary), a także sytuuje je w szerszym kontekście – na linii relacji między ojcem i synem – postpamięci nawiązującej do historii rodziny i jej żydowskich korzeni oraz dylematów wynikających z uprawiania przez ojca i syna tej samej profesji.


Słowa kluczowe:

Marcel Łoziński, Paweł Łoziński, kino osobiste, kino w pierwszej osobie

Fine, Ellen, The Absent Memory: The Act of Writing in Post-Holocaust French Literature, w: Writing and The Holocaust, red. B. Lang, Homes@Meier, New York 1988.
  Google Scholar

Hirsh, Miriam, The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust, New York, Columbia University Press 2012.
  Google Scholar

https://ninateka.pl/film/marcel-lozinski-wtedy-teraz-polska-szkola-dokumentu; https://ninateka.pl/film/pawel-lozinski-wtedy-teraz-polska-szkola-dokumentu
  Google Scholar

Kamera będzie czekała cierpliwie. Z Marcelem i Pawłem Łozińskimi rozmawia Tadeusz Sobolewski. „Tygodnik Powszechny”, dodatek „Kontrapunkt” nr 3 (41), 9 kwietnia 2000.
  Google Scholar

Lebow, Alisa, First Person Jewish, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008 oraz The Cinema of Me: The Self and Subjectivity in First Person Documentary, red. A. Lebow, , London-New York, Wallflower Press 2012.
  Google Scholar

Lury, Celia, Prosthetic Culture, Photography, Memory, Identity, London-New York, Routledge 1998.
  Google Scholar

Łoziński, Mikołaj, Książka, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2011,
  Google Scholar

Łoziński, Mikołaj, Reisefieber, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2006,.
  Google Scholar

Łupak, Sebastian, Jesteśmy dziećmi komunistów. Rozmowa z Marcelem Łozińskim, „Newsweek” 2011, nr 17.
  Google Scholar

Hendrykowski, Marek, Marcel Łoziński, Warszawa, Biblioteka Więzi 2008
  Google Scholar

Miłość jak bicz. Tak cię przeproszę, że aż pożałujesz. Z Marcelem Łozińskim rozmawia Agnieszka Jucewicz, „Wysokie obcasy”, 23.09.2016 r.
  Google Scholar

Przylipiak, Mirosław, Poetyka kina dokumentalnego, wyd. II, Gdańsk, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.
  Google Scholar

Raczymow, Henri, Pamięć podziurawiona, tłum. A,. Ciarkowska, „Tygiel Kultury” nr 7, 12/2013.
  Google Scholar

Trudne słowo Żyd, z Pawłem i Mikołajem Łozińskimi rozmawia Renata Kim, „Newsweek”, 27.02.2018, https://www.newsweek.pl/polska/wokol-antysemityzmu-trudne-slowo-zyd/w4llt4f
  Google Scholar

Wicha, Marcin, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Karakter, Kraków 2016.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Rutkowska, T. (2018) „Marnotrawne ojcostwo, marnotrawne synostwo i granat w piwnicy uczuć”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 113–124. doi: 10.36744/kf.1918.

Autorzy

Teresa Rutkowska 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska

Redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”; pracuje w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Publikuje w „Kwartalniku Filmowym”, współpracuje z redakcją „Nowych Książek”, zajmuje się tłumaczeniami. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.Statystyki

Abstract views: 93
PDF downloads: 28


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Teresa Rutkowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.