Po co i jak interpretować filmy? Propozycja Jacques’a Aumonta

Rafał Koschany

koschany@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9343-9885

Abstrakt

Tłumaczenie książki Jacques’a Aumonta Interpretacja filmów jest dla polskiego czytelnika okazją do zmierzenia się ze współczesną problematyką analizy i interpretacji dzieła filmowego w perspektywie francuskiej teorii filmu. Recenzowana książka stanowi przykład autorskiego wykładu na temat interpretacji filmu, której fenomen polega na tym, że jest ona i codziennością widza, i sztuką realizowaną profesjonalnie. Metodę pisania Aumonta można określić jako metodę jukstapozycji: zestawiania istniejących modeli interpretacji w celu weryfikacji ich skuteczności, żywotności czy uniwersalności.


Słowa kluczowe:

Jacques Aumont, interpretacja, analiza, teoria filmu

Aumont, J. (2021). Analiza filmów (tłum. T. Rutkowska). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (Publikacja oryginału: 2017).
  Google Scholar

Aumont, J., Marie, M. (2013). Analiza filmu (tłum. M. Zawadzka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Publikacja oryginału: 2004).
  Google Scholar

Demby, Ł. (2014). Teoretyk filmu w świecie ruchomych obrazów. „Que reste-t-il du cinéma” Jaquesa Aumonta. W: M. Marczak (red.), Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów (ss. 19-29). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  Google Scholar

Helman, A. (2016). Summa teorii obrazu Jacques’a Aumonta. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 12 (2), ss. 9-30.
DOI: https://doi.org/10.31648/mkks.3019   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Koschany, R. (2022) „Po co i jak interpretować filmy? Propozycja Jacques’a Aumonta”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 217–223. doi: 10.36744/kf.1099.

Autorzy

Rafał Koschany 
koschany@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska
https://orcid.org/0000-0002-9343-9885

Profesor w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w teorii interpretacji, semiotyce kultury, a także badaniach pogranicza literaturoznawstwa i filmoznawstwa. Autor monografii Przypadek. Kategoria artystyczna i egzystencjalna w literaturze i filmie (2006, wyd. 2. 2016) i Zamiast interpretacji. Między doświadczeniem kinematograficznym a rozumieniem filmu (2017), licznych artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach oraz współredaktor kilku publikacji zbiorowych, m.in. Musical. Poszerzanie pola gatunku (2013).Statystyki

Abstract views: 223
PDF downloads: 218


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Rafał Koschany

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.