Po co i jak interpretować filmy? Propozycja Jacques’a Aumonta

Rafał Koschany

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0002-9343-9885

Abstrakt

Tłumaczenie książki Jacques’a Aumonta Interpretacja filmów jest dla polskiego czytelnika okazją do zmierzenia się ze współczesną problematyką analizy i interpretacji dzieła filmowego w perspektywie francuskiej teorii filmu. Recenzowana książka stanowi przykład autorskiego wykładu na temat interpretacji filmu, której fenomen polega na tym, że jest ona i codziennością widza, i sztuką realizowaną profesjonalnie. Metodę pisania Aumonta można określić jako metodę jukstapozycji: zestawiania istniejących modeli interpretacji w celu weryfikacji ich skuteczności, żywotności czy uniwersalności.

Słowa kluczowe:

Jacques Aumont, interpretacja, analiza, teoria filmu

Aumont, J. (2021). Analiza filmów (tłum. T. Rutkowska). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (Publikacja oryginału: 2017).
  Google Scholar

Aumont, J., Marie, M. (2013). Analiza filmu (tłum. M. Zawadzka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Publikacja oryginału: 2004).
  Google Scholar

Demby, Ł. (2014). Teoretyk filmu w świecie ruchomych obrazów. „Que reste-t-il du cinéma” Jaquesa Aumonta. W: M. Marczak (red.), Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów (ss. 19-29). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  Google Scholar

Helman, A. (2016). Summa teorii obrazu Jacques’a Aumonta. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 12 (2), ss. 9-30.
DOI: https://doi.org/10.31648/mkks.3019   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Koschany, R. (2022) „Po co i jak interpretować filmy? Propozycja Jacques’a Aumonta”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 217–223. doi: 10.36744/kf.1099.

Autorzy

Rafał Koschany 
https://orcid.org/0000-0002-9343-9885

Profesor w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w teorii interpretacji, semiotyce kultury, a także badaniach pogranicza literaturoznawstwa i filmoznawstwa. Autor monografii Przypadek. Kategoria artystyczna i egzystencjalna w literaturze i filmie (2006, wyd. 2. 2016) i Zamiast interpretacji. Między doświadczeniem kinematograficznym a rozumieniem filmu (2017), licznych artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach oraz współredaktor kilku publikacji zbiorowych, m.in. Musical. Poszerzanie pola gatunku (2013).Statystyki

Abstract views: 57
PDF downloads: 68


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Rafał Koschany

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA