Déjà vu


Abstrakt

Szeroko rozpropagowane w mediach widoki tłumu atakującego 6 stycznia 2021 r. siedzibę amerykańskiego parlamentu przywoływały obrazy z filmów o tematyce rewolucyjnej, m.in. Marsylianki (1938) Jeana Renoira, Rewolucji Francuskiej (1989) Roberta Enrica i Richarda T. Heffrona czy Czerwonych (1981) Warrena Beatty’ego. W żadnym z tych filmów scena ataku mas na budynek symbolizujący zło nie ma jednak tej siły co u Siergieja Eisensteina w Październiku (1928). Jak wiadomo, ta ostatnia sekwencja ma niewiele wspólnego z prawdziwymi zdarzeniami, ale to właśnie ona ukształtowała obraz rewolucji październikowej w wyobraźni zbiorowej i stała się symulakrum wydarzeń z Kapitolu.


Słowa kluczowe

Siergiej Eisenstein; Donald Trump; KapitolBaudrillard, J. (1996). Precesja symulakrów (tłum. T. Komendant). W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów (ss. 175-189). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Bergan, R. (1999). Sergei Eisenstein: A Life in Conflict. Woodstock – New York: The Overlook Press.

Jensen, P. M. (1972). Metropolis: The Film and the Book. W: F. Lang, Metropolis, London – Boston: Faber and Faber.

Swallow, N. (1977). Eisenstein: A Documentary Portrait. New York: E. P. Dutton & Co.

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-17


Giżycki, M. (2021) „Déjà vu”, Kwartalnik Filmowy, (114), s. 212-217. doi: 10.36744/kf.784.

Marcin Giżycki  mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Opublikował m.in.: Nie tylko Disney – rzecz o filmie animowanym (2000), Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA