Zakamarki (nie)widzialnych miast. Techniki obrazowania 3D na przecięciu archeologii, architektury i filmu

Maciej Stasiowski

zibi46@o2.pl
badacz niezależny (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3123-6027

Abstrakt

Sukces serii produkcji BBC i PBS zatytułowanych Niewidzialne miasta Włoch (2017), Niewidzialne miasta starożytności (2018) czy Pompeje: Nowe tajemnice ujawnione (2016) jest jednocześnie sukcesem współpracy twórców z grupą ScanLab, która wykorzystuje urządzenia typu LiDAR oraz technologie obrazowania trójwymiarowego do zobrazowania estetyki analizy przestrzennej. Wizualizowanie topografii miejskiej – wraz z jej podziemnymi formacjami, wcześniej niezarejestrowanymi w dokumentacji – stworzyło okazję do eksponowania sposobu działania zaawansowanej techniki w tworzeniu spójnego obrazu przeszłości. Autor koncentruje się na metodzie wizualizowania tych wcześniej niedostępnych przestrzeni oraz na strategiach zanurzania widza w tej reprezentacji/symulacji, a przy tym oscyluje między skrajnymi poglądami na problematykę zachowania/odtwarzania dziedzictwa materialnego, jakie wypracowali Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc i John Ruskin. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Nooks and Crannies in Visible Cities: 3D Re-imagining Techniques for Archaeology and Architecture in Film]


Słowa kluczowe:

skanowanie 3D, LiDAR, wizualizacja 3D

Cabrelles, M., Blanco-Pons, S., Lerma, J. L., Carrión-Ruiz, B. (2018). From Multispectral 3D Recording and Documentation to Development of Mobile Apps for Dissemination of Cultural Heritage. In: T. E. Levy, I. Jones (eds.), Cyber-Archaeology and Grand Narratives: Digital Technology and Deep-Time Perspectives on Culture Change in the Middle East (pp. 67-90). New York: Springer.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-65693-9_5   Google Scholar

Dunlop, R. (ed.) (2014). Production Pipeline Fundamentals for Film and Games. New York – London: Focal Press.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315858272   Google Scholar

Gutschow, N. (2017). Architectural Heritage Conservation in South and East Asia and in Europe: Contemporary Practices. In: K. Weiler, N. Gutschow (eds.), Authenticity in Architectural Heritage Conservation: Discourses, Opinions, Experiences in Europe, South and East Asia (pp. 1-71). New York: Springer.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-30523-3_1   Google Scholar

Hodder, I., Hutson, S. (2003). Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511814211   Google Scholar

Hornung, E. (2010). The Art and Technique of Matchmoving Solutions for the VFX Artist. Amsterdam – Boston: Focal Press.
  Google Scholar

Howland, M. D. (2018). 3D Recording in the Field: Style Without Substance?. In: T. E. Levy, I. Jones (eds.), Cyber-Archaeology and Grand Narratives: Digital Technology and Deep-Time Perspectives on Culture Change in the Middle East (pp. 19-33). New York: Springer.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-65693-9_2   Google Scholar

Jafa, N. (2012). Performing Heritage: Art of Exhibit Walks. New Delhi – London: SAGE Publications.
  Google Scholar

Klei, A. (2016). Architecture, Reconstruction, Memory: The Image of Tel Aviv’s White City. In: T. Mager (ed.), Architecture Re-Performed: The Politics of Reconstruction (pp. 137-152). London – New York: Routledge.
  Google Scholar

Mamoli, M. (2015). Library Grammar: A Shape Grammar for the Reconstruction of Fragmentary Ancient Greek and Roman Libraries. In: 33rd eCAADe Conference, Vienna, Austria, September 16-18, 2015 (conference proceedings, pp. 463-470). Vienna: Vienna University of Technology.
  Google Scholar

Menkman, R. (2020). Beyond Resolution. [unknown]: i.R.D. (Institutions of Resolution Disputes).
  Google Scholar

Pfarr-Harfst, M. (2018). Practice – Research Challenges – Standards! A Reflection of Digital 3D Reconstructed Models for Urban Structures. In: S. Münster, K. Friedrichs, F. Niebling, A. Seidel-Grzesińska (eds.), Digital Research and Education in Architectural Heritage (5th Conference, DECH 2017, and First Workshop, UHDL 2017, Dresden, Germany, March 30-31, 2017) (pp. 159-176). New York: Springer.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-76992-9_10   Google Scholar

Ruskin, J. (1858). Stones of Venice. Vol. 1. London: Smith, Elder and Co.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511696121.003   Google Scholar

Vincent, M. L. (2017). Crowdsourced Data for Cultural Heritage. In: M. L. Vincent, V. M. López-Menchero Bendicho, M. Ioannides, T. E. Levy (eds.), Heritage and Archaeology in the Digital Age: Acquisition, Curation, and Dissemination of Spatial Cultural Heritage Data (pp. 79-91). New York: Springer.
  Google Scholar

Vincent, M. L., Levy, T. E. (2017). Introduction. In: M. L. Vincent, V. M. López-Menchero Bendicho, M. Ioannides, T. E. Levy (eds.), Heritage and Archaeology in the Digital Age: Acquisition, Curation, and Dissemination of Spatial Cultural Heritage Data (pp. IX-XVIII). New York: Springer.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-65370-9   Google Scholar

Viollet-le-Duc, E. E. (1875). Restoration. In: E. E. Viollet-le-Duc, On Restoration (p. 14). London: Sampson Low, Marston Low, and Searle. (Original work "Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (1854-1868)" published 1859).
  Google Scholar

Xianfang, S., Rosin, P. L., Martin, R. R., Langbein, F. C. (2008). Noise in 3D Laser Range Scanner Data. In: 2008 IEEE International Conference on Shape Modeling and Applications (conference proceedings, pp. 119). Stony Brook: Stony Brook University.
DOI: https://doi.org/10.1109/SMI.2008.4547945   Google Scholar

Younés, S. (1999). The True, The Fictive, and the Real: The Historical Dictionary of Architecture of Quatremère de Quincy. London: Andreas Papadakis.
  Google Scholar


Opublikowane
2021-05-13

Cited By / Share

Stasiowski, M. (2021) „Zakamarki (nie)widzialnych miast. Techniki obrazowania 3D na przecięciu archeologii, architektury i filmu”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 169–183. doi: 10.36744/kf.677.

Autorzy

Maciej Stasiowski 
zibi46@o2.pl
badacz niezależny Polska
https://orcid.org/0000-0003-3123-6027

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizuje się w problematyce dynamicznych technik reprezentacji wizualnej (filmu, animacji, instalacji, multimediów) stosowanych w eksperymentalnych projektach architektonicznych. Publikował na łamach „ARCHu”, „Ekranów”, „TransMissions”, „Kultury i Historii”. Autor książki poświęconej literackim strategiom w twórczości Petera Greenaway’a Atlas rzeczy niestałych (2014).

 Statystyki

Abstract views: 339
PDF downloads: 262


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Maciej Stasiowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.