Zakamarki (nie)widzialnych miast. Techniki obrazowania 3D na przecięciu archeologii, architektury i filmu


Abstrakt

Sukces serii produkcji BBC i PBS zatytułowanych Niewidzialne miasta Włoch (2017), Niewidzialne miasta starożytności (2018) czy Pompeje: Nowe tajemnice ujawnione (2016) jest jednocześnie sukcesem współpracy twórców z grupą ScanLab, która wykorzystuje urządzenia typu LiDAR oraz technologie obrazowania trójwymiarowego do zobrazowania estetyki analizy przestrzennej. Wizualizowanie topografii miejskiej – wraz z jej podziemnymi formacjami, wcześniej niezarejestrowanymi w dokumentacji – stworzyło okazję do eksponowania sposobu działania zaawansowanej techniki w tworzeniu spójnego obrazu przeszłości. Autor koncentruje się na metodzie wizualizowania tych wcześniej niedostępnych przestrzeni oraz na strategiach zanurzania widza w tej reprezentacji/symulacji, a przy tym oscyluje między skrajnymi poglądami na problematykę zachowania/odtwarzania dziedzictwa materialnego, jakie wypracowali Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc i John Ruskin. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Nooks and Crannies in Visible Cities: 3D Re-imagining Techniques for Archaeology and Architecture in Film]


Słowa kluczowe

skanowanie 3D; LiDAR; wizualizacja 3DCabrelles, M., Blanco-Pons, S., Lerma, J. L., Carrión-Ruiz, B. (2018). From Multispectral 3D Recording and Documentation to Development of Mobile Apps for Dissemination of Cultural Heritage. In: T. E. Levy, I. Jones (eds.), Cyber-Archaeology and Grand Narratives: Digital Technology and Deep-Time Perspectives on Culture Change in the Middle East (pp. 67-90). New York: Springer.

Dunlop, R. (ed.) (2014). Production Pipeline Fundamentals for Film and Games. New York – London: Focal Press.

Gutschow, N. (2017). Architectural Heritage Conservation in South and East Asia and in Europe: Contemporary Practices. In: K. Weiler, N. Gutschow (eds.), Authenticity in Architectural Heritage Conservation: Discourses, Opinions, Experiences in Europe, South and East Asia (pp. 1-71). New York: Springer.

Hodder, I., Hutson, S. (2003). Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology. Cambridge – New York: Cambridge University Press.

Hornung, E. (2010). The Art and Technique of Matchmoving Solutions for the VFX Artist. Amsterdam – Boston: Focal Press.

Howland, M. D. (2018). 3D Recording in the Field: Style Without Substance?. In: T. E. Levy, I. Jones (eds.), Cyber-Archaeology and Grand Narratives: Digital Technology and Deep-Time Perspectives on Culture Change in the Middle East (pp. 19-33). New York: Springer.

Jafa, N. (2012). Performing Heritage: Art of Exhibit Walks. New Delhi – London: SAGE Publications.

Klei, A. (2016). Architecture, Reconstruction, Memory: The Image of Tel Aviv’s White City. In: T. Mager (ed.), Architecture Re-Performed: The Politics of Reconstruction (pp. 137-152). London – New York: Routledge.

Mamoli, M. (2015). Library Grammar: A Shape Grammar for the Reconstruction of Fragmentary Ancient Greek and Roman Libraries. In: 33rd eCAADe Conference, Vienna, Austria, September 16-18, 2015 (conference proceedings, pp. 463-470). Vienna: Vienna University of Technology.

Menkman, R. (2020). Beyond Resolution. [unknown]: i.R.D. (Institutions of Resolution Disputes).

Pfarr-Harfst, M. (2018). Practice – Research Challenges – Standards! A Reflection of Digital 3D Reconstructed Models for Urban Structures. In: S. Münster, K. Friedrichs, F. Niebling, A. Seidel-Grzesińska (eds.), Digital Research and Education in Architectural Heritage (5th Conference, DECH 2017, and First Workshop, UHDL 2017, Dresden, Germany, March 30-31, 2017) (pp. 159-176). New York: Springer.

Ruskin, J. (1858). Stones of Venice. Vol. 1. London: Smith, Elder and Co.

Vincent, M. L. (2017). Crowdsourced Data for Cultural Heritage. In: M. L. Vincent, V. M. López-Menchero Bendicho, M. Ioannides, T. E. Levy (eds.), Heritage and Archaeology in the Digital Age: Acquisition, Curation, and Dissemination of Spatial Cultural Heritage Data (pp. 79-91). New York: Springer.

Vincent, M. L., Levy, T. E. (2017). Introduction. In: M. L. Vincent, V. M. López-Menchero Bendicho, M. Ioannides, T. E. Levy (eds.), Heritage and Archaeology in the Digital Age: Acquisition, Curation, and Dissemination of Spatial Cultural Heritage Data (pp. IX-XVIII). New York: Springer.

Viollet-le-Duc, E. E. (1875). Restoration. In: E. E. Viollet-le-Duc, On Restoration (p. 14). London: Sampson Low, Marston Low, and Searle. (Original work "Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (1854-1868)" published 1859).

Xianfang, S., Rosin, P. L., Martin, R. R., Langbein, F. C. (2008). Noise in 3D Laser Range Scanner Data. In: 2008 IEEE International Conference on Shape Modeling and Applications (conference proceedings, pp. 119). Stony Brook: Stony Brook University.

Younés, S. (1999). The True, The Fictive, and the Real: The Historical Dictionary of Architecture of Quatremère de Quincy. London: Andreas Papadakis.


Opublikowane : 2021-05-13


Stasiowski, M. (2021) „Zakamarki (nie)widzialnych miast. Techniki obrazowania 3D na przecięciu archeologii, architektury i filmu”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 169-183. doi: 10.36744/kf.677.

Maciej Stasiowski  zibi46@o2.pl
badacz niezależny  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3123-6027

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizuje się w problematyce dynamicznych technik reprezentacji wizualnej (filmu, animacji, instalacji, multimediów) stosowanych w eksperymentalnych projektach architektonicznych. Publikował na łamach „ARCHu”, „Ekranów”, „TransMissions”, „Kultury i Historii”. Autor książki poświęconej literackim strategiom w twórczości Petera Greenaway’a Atlas rzeczy niestałych (2014).

 

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA