„Smart cinema”. Mądre kino z „indie” świata

Rafał Syska

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Autor poddał analizie jedną z najważniejszych ścieżek amerykańskiego kina niezależnego lat 90. – smart cinema. Opisał kontekst produkcyjno-dystrybucyjny i ulokował go w pejzażu indieworld – fenomenu rozwijającego się od 25 lat w USA. Następnie prześledził najważniejsze cechy smart filmów, koncentrując się na ich konserwatyzmie estetycznym i światopoglądowym, ale także na kwestii ironii oraz przypadku. Uznał, że smart filmy to antyteza kina familijnego, ale jednocześnie tęsknota za pryncypiami amerykańskiego modelu stosunków społecznych. Syska stworzył wstępny zarys zjawiska, przywołał najważniejszych jego twórców: Paula Thomasa Andersona, Tamarę Jenkins, Alexandre’a Payne’a, Todda Solondza i innych, a także zestawił smart cinema z quirky cinema.


Słowa kluczowe:

smart cinema, quirky cinema, ironia, indieworld

Collins, Jim. Genericity in the 90s: Eclectic Irony and the New Sincerity. W: Film Theory Goes to the Movies. red. J. Collins, H. Radner, A. Preacher Collins. New York: Routledge, 1993
  Google Scholar

Dargis, Mamohla. Whatever: The new nihilism. „LA Weekly”, 26.11.1998
  Google Scholar

Hirschorn, Michael. Quirked Around. The Unbearable Lightness of Ira Glass, Wes Anderson, and other Paragons of Indie Sensibility. „Atlantic Monthly” 9 (2007)
  Google Scholar

King, Geoff. Indiewood, USA: Where Hollywood meets Independent Cinema. London: I. B. Tauris, 2009
DOI: https://doi.org/10.5040/9780755697076   Google Scholar

Perkins, Claire. American Smart Cinema. Edinburgh: University Press, 2012
DOI: https://doi.org/10.1515/9780748646548   Google Scholar

Sconce, Jeffrey. Irony, Nihilism and the New American „Smart” Film. „Screen” t. 43, nr 4 (2002)
DOI: https://doi.org/10.1093/screen/43.4.349   Google Scholar

Turan, Kenneth. Fade ID Pitch Black. „Los Angeles Times”, 22.11.1998.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-06-30

Cited By / Share

Syska, R. (2016) „„Smart cinema”. Mądre kino z «indie» świata”, Kwartalnik Filmowy, (93-94), s. 130–139. doi: 10.36744/kf.2237.

Autorzy

Rafał Syska 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Historyk filmu, doktor habilitowany w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Autor książek: Film i przemoc. Sposoby obrazowania fil­mowych aktów przemocy (2003), Zachować dys­tans. Filmowy świat Roberta Altmana (2008), Poezja obrazu. Filmy Theo Angelopoulosa (2008), Filmowy neomodernizm (2014). Redaktor Słownika filmu, a obecnie współredaktor wielotomowych publikacji Mistrzowie kina amerykańskiego i Historia kina. Stypendysta Fundacji Tygodnika „Poli­tyka”, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Kościuszkowskiej. W 2012 r. przebywał jako scho­lar visiting na Columbia University. Założyciel i re­daktor naczelny magazynu „Ekrany”. Kurator wystawy Stanley Kubrick w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dyrektor Narodowego Centrum Kul­tury Filmowej w Łodzi.Statystyki

Abstract views: 50
PDF downloads: 35


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Rafał Syska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.