Na czasy kryzysu

Wojciech Sitek

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Śląski (Polska)

Abstrakt

Sitek recenzuje książkę Magdaleny Kempnej-Pieniążek Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu (2015). Stwierdza m.in., że współcześnie nieokreślone i wielopostaciowe kryzysy dotyczą każdego mieszkańca globalnej wioski, a swoistym przepracowaniem tej kwestii na gruncie filmoznawczym jest właśnie książka Magdaleny Kempnej-Pieniążek – pierwsza polskojęzyczna monografia poświęcona zagadnieniu kina neo-noir. Diagnozom autorki wiążącym się z fenomenem kina neo-noir towarzyszy w wywodzie wprowadzenie koniecznych uściśleń definicyjnych, typologicznych i periodyzacyjnych. Autorka zestawia stanowiska, tradycje i ujęcia badawcze, co prowadzi ją do sformułowania kluczowych tez publikacji. Według niej z produkcji neo-noirowych wyłania się odczucie ciągłego zagubienia, które wymusza redefinicję pojęć związanych m.in. z tożsamością, rolami płciowymi, doświadczaniem świata i człowieczeństwem. Typowe recenzenckie uwagi dotyczące tematyki i konstrukcji książki Sitek wzbogaca wysoką oceną jej walorów edytorskich (bogaty materiał ilustracyjny), a także jej dobrego sprofilowania nie tylko pod kątem czytelników reprezentujących środowisko naukowe, ale również zwykłych pasjonatów kina.


Słowa kluczowe:

Magdalena Kempna-Pieniążek, neo-noir, noir

Kempna-Pieniążek, Magdalena, Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-31

Cited By / Share

Sitek, W. (2016) „Na czasy kryzysu”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 244–249. doi: 10.36744/kf.2154.

Autorzy

Wojciech Sitek 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Śląski Polska

Doktorant w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się ideologicznym podłożem kina amerykańskiego, społecznym fenomenem wideokaset oraz tematyką praktyk bioartowskich.

 Statystyki

Abstract views: 35
PDF downloads: 20


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Wojciech Sitek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.