Platformy Imperium i pirackie bunty

Wojciech Sitek

sitek.wojtek@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4550-7679

Abstrakt

W opowieść o współczesnej hegemonii zachodniego kapitalizmu autor włącza metafory pirackie. Zakłada bowiem, że w działalności bywalców sieciowych Zatok, podobnie jak praktykach pirackich z XVII i XVIII w., w niejawny sposób wyraża się sprzeciw wobec wywłaszczeń. Obecnie system pobiera nie tylko zyski z tytułu własności fizycznej i finansowej, ale także intelektualnej (między innymi w obszarze dostępu do dóbr kultury). Choć biznesowi giganci deklarują wspieranie twórców, ich nadrzędnym celem jest przechwytywanie dochodów z funkcjonowania portali streamingowych. Autor opisuje napięcia między właścicielami i rzecznikami platform cyfrowych a piratami. Co jest największym wrogiem korporacji na drodze ciągłego wzrostu i akumulacji kapitału? W próbie scharakteryzowania modelu X-as-a-Service autor przyjmuje perspektywę piracką. Zakłada bowiem, że dopóki trwają pirackie azyle, dopóty niebezpieczny ruch nowego grodzenia nie zostanie zwień- czony pełnym sukcesem.


Słowa kluczowe:

platformy cyfrowe, rentierski kapitalizm, platformy streamingowe, piractwo

Althusser, L. (2006). Ideologie i aparaty ideologiczne państwa (tłum. A. Staroń). Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
  Google Scholar

Boltanski, L., Chiapello, È. (2022). Nowy duch kapitalizmu (tłum. F. Rogalski). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  Google Scholar

Brewin, K. (2016). Mutiny! Why We Love Pirates, And How They Can Save Us. London: Vaux Publishing.
  Google Scholar

Dyer-Witheford, N., de Peuter, G. (2019). Gry Imperium. Globalny kapitalizm i gry wideo (tłum. K. Abriszewski, P. Gąska, A. Zabielski). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Google Scholar

Karaganis, J. (2011). Rethinking Piracy. W: J. Karaganis, Media Piracy in Emerging Economies (ss. 1-73). New York: Social Science Research Council.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-08460-8_28-1   Google Scholar

Linebaugh, P., Rediker, M. (2002). The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic. Boston: Beacon Press.
DOI: https://doi.org/10.1177/084387140101300212   Google Scholar

Moll, Ł. (2019). Komunalny zwrot późnego Marksa i kommonizm dóbr wspólnych. Studia Socjologiczne, (4), ss. 45-74.
  Google Scholar

Rediker, M. (2004). Villains of All Nations: Atlantic Pirates in the Golden Age. Boston: Beacon Press.
  Google Scholar

Sadowski, J. (2020). The Internet of Landlords: Digital Platforms and New Mechanisms of Rentier Capitalism. Antipode, 52 (2), ss. 562-580.
DOI: https://doi.org/10.1111/anti.12595   Google Scholar

Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press.
  Google Scholar

Sundaram, R. (2010). Pirate Modernity: Delhi’s Media Urbanism. New York: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203875421   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-28

Cited By / Share

Sitek, W. (2023) „Platformy Imperium i pirackie bunty”, Kwartalnik Filmowy, (124), s. 69–94. doi: 10.36744/kf.1841.

Autorzy

Wojciech Sitek 
sitek.wojtek@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0002-4550-7679

Asystent ze stopniem doktora; pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się ideologicznym podłożem kina amerykańskiego i gier wideo, a także społecznym fenomenem wideokaset.Statystyki

Abstract views: 192
PDF downloads: 153


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Wojciech Sitek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.