Przed wschodem słońca

Wojciech Sitek

sitek.wojtek@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4550-7679

Abstrakt

Książka Lekcje ciemności. Kino dokumentalne Wernera Herzoga (2020) autorstwa Magdaleny Kempnej-Pieniążek stanowi na pozór przewodnik po kinie dokumentalnym niemieckiego reżysera. W toku lektury publikacja objawia jednak swój pionierski charakter. Recenzent zwraca uwagę na interesującą próbę rozpoznania filmów Herzoga w kluczu romantycznej gnoseologii. Za szczególnie zajmujący uznaje pomysł Kempnej-Pieniążek, by wpisać twórczość reżysera w różne strategie poznania, a spoiwem dla nich uczynić motyw ciemności. Jak zauważa autorka książki, Werner Herzog podczas prowadzonych „lekcji ciemności” stara się odkryć prawdę o rzeczywistości w stanie kryzysu.

 


Słowa kluczowe:

Werner Herzog, film dokumentalny, gnoseologia, romantyzm

Bachelard, G. (1998). Poetyka marzenia (tłum. L. Brogowski). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Ditfurth, H. von (1981). Duch nie spadł z nieba (tłum. A. D. Tauszyńska). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Hamacher, D. W., Goldsmith, J. (2013). Aboriginal Oral Traditions of Australian Impact Craters. Journal of Astronomical History and Heritage, 16 (3), ss. 295-311.
DOI: https://doi.org/10.3724/SP.J.1440-2807.2013.03.06   Google Scholar

Herzog, W. (2010). Deklaracja z Minnesoty. Prawda i fakt w kinie dokumentalnym (tłum. Ł. Mojsak). W: A. Wiśniewska, J. Kutyła (red.), Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej (ss. 112-113). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  Google Scholar

Kempna-Pieniążek, M. (2020). Lekcje ciemności. Kino dokumentalne Wernera Herzoga. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
  Google Scholar

Lilly, J. C., Gold, E. J. (2001). Tanks for the Memories: Floatation Tank Talks. Nevada City: Gateways Books.
  Google Scholar

Parke, E. (2019, 6 lipca). Why Wolfe Creek Crater Attracts Scientists, Indigenous Traditional Owners and Horror Movie Fans. ABC. https://www.abc.net.au/news/2019-07-07/the-three-stories-of-wolfe-creek-crater/11274576
  Google Scholar

Tocqueville, A. de (2005). O demokracji w Ameryce (tłum. B. Janicka, M. Król). Warszawa: Aletheia.
  Google Scholar

Tredinnick, M. (2008). Original Country. W: P. Bogard (red.), Let There Be Night: Testimony on Behalf of the Dark (ss. 150-159). Reno: University of Nevada Press.
  Google Scholar

Van Wert, W. (2014). Last Words: Observations on a New Language. W: T. Corrigan (red.), The Films of Werner Herzog: Between Mirage and History (ss. 51-72). New York – London: Methuen.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-08-17

Cited By / Share

Sitek, W. (2021) „Przed wschodem słońca”, Kwartalnik Filmowy, (114), s. 218–225. doi: 10.36744/kf.785.

Autorzy

Wojciech Sitek 
sitek.wojtek@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0002-4550-7679

Asystent ze stopniem doktora; pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się ideologicznym podłożem kina amerykańskiego i gier wideo, a także społecznym fenomenem wideokaset.

 Statystyki

Abstract views: 239
PDF downloads: 171


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Wojciech Sitek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.