Przed wschodem słońca


Abstrakt

Książka Lekcje ciemności. Kino dokumentalne Wernera Herzoga (2020) autorstwa Magdaleny Kempnej-Pieniążek stanowi na pozór przewodnik po kinie dokumentalnym niemieckiego reżysera. W toku lektury publikacja objawia jednak swój pionierski charakter. Recenzent zwraca uwagę na interesującą próbę rozpoznania filmów Herzoga w kluczu romantycznej gnoseologii. Za szczególnie zajmujący uznaje pomysł Kempnej-Pieniążek, by wpisać twórczość reżysera w różne strategie poznania, a spoiwem dla nich uczynić motyw ciemności. Jak zauważa autorka książki, Werner Herzog podczas prowadzonych „lekcji ciemności” stara się odkryć prawdę o rzeczywistości w stanie kryzysu.

 


Słowa kluczowe

Werner Herzog; film dokumentalny; gnoseologia; romantyzmBachelard, G. (1998). Poetyka marzenia (tłum. L. Brogowski). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Ditfurth, H. von (1981). Duch nie spadł z nieba (tłum. A. D. Tauszyńska). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Hamacher, D. W., Goldsmith, J. (2013). Aboriginal Oral Traditions of Australian Impact Craters. Journal of Astronomical History and Heritage, 16 (3), ss. 295-311.

Herzog, W. (2010). Deklaracja z Minnesoty. Prawda i fakt w kinie dokumentalnym (tłum. Ł. Mojsak). W: A. Wiśniewska, J. Kutyła (red.), Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej (ss. 112-113). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Kempna-Pieniążek, M. (2020). Lekcje ciemności. Kino dokumentalne Wernera Herzoga. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Lilly, J. C., Gold, E. J. (2001). Tanks for the Memories: Floatation Tank Talks. Nevada City: Gateways Books.

Parke, E. (2019, 6 lipca). Why Wolfe Creek Crater Attracts Scientists, Indigenous Traditional Owners and Horror Movie Fans. ABC. https://www.abc.net.au/news/2019-07-07/the-three-stories-of-wolfe-creek-crater/11274576

Tocqueville, A. de (2005). O demokracji w Ameryce (tłum. B. Janicka, M. Król). Warszawa: Aletheia.

Tredinnick, M. (2008). Original Country. W: P. Bogard (red.), Let There Be Night: Testimony on Behalf of the Dark (ss. 150-159). Reno: University of Nevada Press.

Van Wert, W. (2014). Last Words: Observations on a New Language. W: T. Corrigan (red.), The Films of Werner Herzog: Between Mirage and History (ss. 51-72). New York – London: Methuen.

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-17


Sitek, W. (2021) „Przed wschodem słońca”, Kwartalnik Filmowy, (114), s. 218-225. doi: 10.36744/kf.785.

Wojciech Sitek  sitek.wojtek@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4550-7679

Asystent ze stopniem doktora; pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się ideologicznym podłożem kina amerykańskiego i gier wideo, a także społecznym fenomenem wideokaset.

 

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA