Cicha rewolucja: kobieca perspektywa w filmie dokumentalnym w Polsce

Anna Taszycka

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polska)

Abstrakt

Autorka opisuje nowe zjawisko, czyli kobiecą falę w dokumencie, na przykładzie analizy dwóch filmów: Komunia w reżyserii Anny Zameckiej (2016) oraz Więzi w reżyserii Zofii Kowalewskiej (2016). W obydwu przypadkach mamy do czynienia z intymnym portretem rodzinnym oglądanym z kobiecej perspektywy. Filmy te wydają się dobrymi przykładami szerszych przemian, jakim współcześnie podlega polskie kino. W obu obrazach brak co prawda perspektywy zaangażowanego feminizmu, a jednak wymykają się one „patriarchalnej perspektywie” z racji konsekwentnego przyjęcia przez autorki kobiecego spojrzenia.


Słowa kluczowe:

Anna Zamecka, Zofia Kowalewska, kino kobiece

Czerkawski, Piotr. "Droga do dojrzałości. Mówi Anna Zamecka, reżyserka Komunii". dziennik.pl. Data dostępu: 01.06.2018. http://film.dziennik.pl/news/artykuly/536333,komunia-wywiad-anna-zamecka.html
  Google Scholar

Jazdon, Mikołaj. "Gryczełowska/Halladin/Kamieńska", książeczka dołączona do albumu z płytami DVD trzech dokumentalistek: Krystyny Gryczełowskiej, Danuty Halladin i Ireny Kamieńskiej, seria "Polska Szkoła Dokumentu", Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny, 2009.
  Google Scholar

Lubelski, Tadeusz. "Współczesny polski film dokumentalny". culture.pl. Data dostępu: 30.05.2018. https://culture.pl/pl/artykul/wspolczesny-polski-film-dokumentalny
  Google Scholar

Maciejewski, Łukasz. "Brzydka, gruba i w kapturze. Z Karoliną Bielawską i Anną Zamecką rozmawia Łukasz Maciejewski". "Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu", nr 3/2017. Data dostępu: 01.06.2018. http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/za-dokumentem/9/brzydka-gruba-i-w-kapturze-z-karolina-bielawska-i-anna-zamecka-rozmawia-lukasz-maciejewski/605
  Google Scholar

Świąder, Jacek. "Oscary 2017. Polski film Więzi na liście najlepszych krótkich dokumentów". wyborcza.pl. Data dostępu: 30.05.2018. http://wyborcza.pl/7,101707,20899121,oscary-2017-polski-film-wiezi-na-liscie-najlepszych.html
  Google Scholar

Tes, Urszula. "Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej". Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2016.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Taszycka, A. (2018) „Cicha rewolucja: kobieca perspektywa w filmie dokumentalnym w Polsce”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 105–112. doi: 10.36744/kf.1917.

Autorzy

Anna Taszycka 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Polska

Dr n. hum., filmoznawczyni, adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Obecnie współpracuje z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagielloń­skiego. Wykładała także m.in. w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, na podyplomowych Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, na Gender Studies ISNS Uniwer­sytetu Warszawskiego, a także prowadziła serię wykładów o awangardzie filmowej na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Koordynatorka pro­jektu Akademia Polskiego Filmu w Krakowie i Tychach.Statystyki

Abstract views: 41
PDF downloads: 25


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Anna Taszycka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.