Blask męskiego związku. „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy jako film kumpelski

Sebastian Jagielski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Jednym z głównych bohaterów twórczości Andrzeja Wajdy jest męskie pragnienie homospołeczne. W Ziemi obiecanej przybiera ono szczególnie niebezpieczną postać. Wpisanie homoseksualisty (czy szerzej: seksualnej odmienności) w ramy męskiej wspólnoty i zaakceptowanie go nie mieści się bowiem w ramach narracji narodowej, w której gej zawsze jawi się jako wróg. Choć idealne ciało Polaka przeciwstawione zostaje tu anty-ciału homoseksualnego Żyda, to relacje między nimi nie kształtują się podług charakterystycznego dla narodowych narracji antyhomoseksualnego scenariusza. Wielonarodowa męska homospołeczność tworzy alternatywę dla życia rodzinnego i narodowego. W filmie Wajdy ściera się odchodzący w przeszłość patriotyczny etos z rodzącą się inną, wychyloną ku przyszłości, zbiorowością. Analizę męskiej wspólnoty homospołecznej wobec dyskursu narodowego poprzedza omówienie charakterystycznego dla amerykańskiego kina lat 70. podgatunku buddy film, do którego reżyser wprost się odwołuje. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: The Splendour of Male Relationship: Andrzej Wajda’s “The Promised Land” as a Buddy Film; pierwodruk polski: „Kwartalnik Filmowy” 2012, nr 77-78, s. 25-54]


Słowa kluczowe:

Andrzej Wajda, homoseksualność, film kumpelski

Badinter, Elizabeth. 1995. XY: On Masculine Identity. Tłum. L. Davis. New York: Columbia University Press.
  Google Scholar

Basiuk, Tomasz. 2004. Casus Wilde’a: homoseksualizm i tożsamość odmieńca od końca XIX wieku. W: Inny, Inna, Inne. O Inności w kulturze. Red. M. Janion, C. Snochowska-Gonzales, K. Szczuka. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN
  Google Scholar

Caes, Christopher. 2003. Widowiska katastroficzne: trauma historyczna i męska podmiotowość we wczesnych filmach Andrzeja Wajdy. Tłum. Ch. Caes, Z. Batko. W: Filmowy świat Andrzeja Wajdy. Red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski. Kraków: Universitas
  Google Scholar

Dondziłło, Czesław. 1982. Zasłużony półkownik? „Film”. Nr 39
  Google Scholar

Dyer, Richard. 1993. The Master of Images: Essays on Representation. New York: Routledge
  Google Scholar

Eberhardt, Konrad. 1982. Świat bez grzechu. W: tegoż. O polskich filmach. Opr. R. Koniczek. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
  Google Scholar

Ellis, John. 1982. Visible Fictions. London: Routledge & Kegan Paul.
  Google Scholar

Foucault, Michel. 1998. The History of Sexuality, vol. 1: The Will to Knowledge. Tłum. R. Hurley, London: Penguin.
  Google Scholar

Haskell, Molly. 1987. From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies, ed. II. Chicago: University of Chicago Press
DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226412924.001.0001   Google Scholar

Karpiński, Maciej. 1976. Wojciech Pszoniak. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
  Google Scholar

Kłosińska, Krystyna. 2010. Feministyczne lektury „Dory”. W: tejże. Feministyczna krytyka literacka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Google Scholar

Kornatowska, Maria. 1986. Eros i film. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza
  Google Scholar

Ledóchowski, Aleksander. 1998. Złoty cielec. W: tegoż. Ulotne obrazy. Warszawa: Polska Federacja DKF
  Google Scholar

Leszkowicz, Paweł, Tomek Kitliński. 2005. Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce. Kraków: Aureus.
  Google Scholar

Lis, Piotr. 1981. Liryczny bohater w dramatycznych okolicznościach. O twórczości Andrzeja Wajdy. W: W kręgu filmu polskiego XXXV-lecia. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Google Scholar

Lubelski, Tadeusz. 1997. Dwie ziemie jałowe: 1898 i 1974. „Kwartalnik Filmowy”. Nr 18
  Google Scholar

Lubelski, Tadeusz. 2006. Wajda, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie
  Google Scholar

Lubelski, Tadeusz. Daniel Olbrychski: Aktor Wajdy. W: Być jak Cybulski? Red. I. Cegiełkówna. Warszawa: Fundacja Kino.
  Google Scholar

Mazierska, Ewa. 2008. Masculinities in Polish, Czech and Slovak Cinema. Black Peters and Men of Marble, New York-Oxford: Berghahn Books
  Google Scholar

Michalak, Bartosz. 2000. Polskie Oscary. Warszawa: Prószyński i S-ka
  Google Scholar

Mulvey, Laura. 1999. Visual Pleasure and Narrative Cinema. W: Feminist Film Theory. A Reader. Red. S. Thornham. Edinburgh: Edinburgh University Press
DOI: https://doi.org/10.1515/9781474473224-009   Google Scholar

Neale, Steve. 1993. Masculinity as spectacle. Reflections on men and mainstream cinema. W: Screening the Male. Exploring Masculinities in Hollywood Cinema. Red. S. Cohan, I. Rae Hark, London-New York: Routledge
  Google Scholar

Nurczyńska-Fidelska, Ewelina. 1998. Polska klasyka literacka wobec Andrzeja Wajdy. Katowice: Śląsk.
  Google Scholar

Olbrychski, Daniel. 1992. Anioły wokół głowy. Warszawa: BGW
  Google Scholar

Ostrowska, Elżbieta. 2001. Obcość podwojona: obrazy kobiet żydowskich w polskim kinie powojennym. W: Gender-film-media. Red. E. H. Oleksy, E. Ostrowska. Kraków: Rabid
  Google Scholar

Ostrowska, Elżbieta. 2003. Niebezpieczne związki. Dyskurs miłosny, erotyczny i narodowy w filmach Andrzeja Wajdy. W: Filmowy świat Andrzeja Wajdy. Red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski. Kraków: Universitas
  Google Scholar

Pszoniak, Wojciech. 2009. Aktor, rozmowa z M. Komarem. Kraków: Wydawnictwo Literackie
  Google Scholar

Simpson, Mark. 1994. Don’t Die on My Buddy: Homoeroticism and Masochism in War Movies. W: Male Impersonators: Men Performing Masculinity. New York: Routledge
  Google Scholar

Szkrzypczak, Piotr. 2004. Filmowe panoramy społeczeństwa polskiego XIX wieku. Toruń: Wyd. Adam Marszałek
  Google Scholar

Wajda, Andrzej. 2000. Kino i reszta świata, Kraków: Znak.
  Google Scholar

Wajda, Andrzej. 2000. Zapisy cenzury. W: Wajda mówi o sobie: wywiady i teksty. Red. W. Wertenstein. Kraków: Wydawnictwo Literackie
  Google Scholar

White, Hayden. 1995. Bodies and Their Plots. W: Choreographing History. Red. S. L. Foster, Bloomington: Indiana University Press
  Google Scholar

Wood, Robin. 2003. From Buddies to Lovers. W: tegoż. Hollywood: From Vietnam to Reagan… and Beyond, Expanded and Revised Edition. New York: Columbia University Press
  Google Scholar

Zawiszewska, Agata. 2009. „Zostawić całą hańbę”, lecz „zwrócić się przeciw tyranii”. Poglądy na temat homoseksualizmu w pierwszej połowie XX wieku w Polsce. W: Kultura wobec odmienności, v. 2, Prasa/Literatura. Red. B. Darska. Warszawa: Fundacja Feminoteka
  Google Scholar

Żurawiecki, Bartosz. 2009. Na falach pruderii. „Dialog”. Nr 3
  Google Scholar


Opublikowane
2013-12-31

Cited By / Share

Jagielski, S. (2013) „Blask męskiego związku. «Ziemia obiecana» Andrzeja Wajdy jako film kumpelski”, Kwartalnik Filmowy, (Special Issue), s. 37–66. doi: 10.36744/kf.1893.

Autorzy

Sebastian Jagielski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Doktor nauk humanistycznych, filmoznawca, asystent w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków). Opublikował Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym (2013); współredagował tom Ciało i seksualność w kinie polskim (2009). Publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Studies in Eastern European Cinema” i „Kinie”. Zajmuje się historią filmu polskiego, teorią i kinem queer oraz problematyką gender.Statystyki

Abstract views: 74
PDF downloads: 47


Licencja

Prawa autorskie (c) 2013 Sebastian Jagielski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.