Walt Disney i kino dla dzieci – wyprawa do źródeł

Materiał nierecenzowany

Paweł Sitkiewicz

pawel.sitkiewicz@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-2039-9154

Abstrakt

Artykuł mierzy się z mitem Walta Disneya jako legendarnego autora filmów dla dzieci. Disney przez kilkadziesiąt lat przekonywał dziennikarzy i opinię publiczną, że tworzy kino dla widowni dorosłej, którą zresztą definiował w dość specyficzny sposób. Polemizował ze wszystkimi, którzy zarzucali mu błędy wychowawcze. Tematy wyprodukowanych przez Disneya filmów pełnometrażowych również dowodzą, że przez długie lata nie chciał uchodzić za pedagoga, choć zarazem produkcje te od początku przyciągały najmłodszych kinomanów. Artykuł stawia pytanie, dlaczego ktoś, kto tak radykalnie odżegnywał się od kina dziecięcego, stał się biznesmenem specjalizującym się w rozrywce familijnej. (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

film dla dzieci, Walt Disney, rozrywka familijna, baśnie i kino

[NN] (1937, 27 grudnia). Mouse & Man. Time, s. 21.
  Google Scholar

Barrier, M. (2004). The Animated Man: A Life of Walt Disney. Berkeley – Los Angeles –London: University of California Press.
  Google Scholar

Carr, H. (2014). The Only Unpaid Movie Star. W: G. Apgar (red.), A Mickey Mouse Reader (ss. 25-34). Jackson: University Press of Mississippi.
  Google Scholar

Chambers, D. W. (1966). The „Disney Touch” and the Wonderful World of Children’s Literature. Elementary English, 43 (1), ss. 50-52.
  Google Scholar

Ghez, D. (red.) (2010). Walt’s People: Talking Disney with the Artists Who Knew Him (t. 9). Bloomington: Xlibris.
  Google Scholar

Jackson, K. M. (red.) (2004). Walt Disney: Conversations. Jackson: University Press of Mississippi.
  Google Scholar

Korkis, J. (2010, 17 listopada). Walt’s Forgotten Essay. MousePlanet.com. https://www.mouseplanet.com/9442/Walts_Forgotten_Essay
  Google Scholar

McCord, D. F. (1934). Is Walt Disney a Menace to Our Children?. Photoplay, 45 (5), ss. 30-31.
  Google Scholar

Peri, D. (2008). Working with Walt: Interviews with Disney Artists. Jackson: University Press of Mississippi.
  Google Scholar

Schulz, K. (2022, 17 stycznia). „Bambi” Is Even Bleaker Than You Thought. The New Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/2022/01/24/bambi-is-even-bleaker-than-you-thought
  Google Scholar

Watts, S. (2001). The Magic Kingdom: Walt Disney and the American Way of Life. Columbia – London: University of Missouri Press.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-06

Cited By / Share

Sitkiewicz, P. (2023) „Walt Disney i kino dla dzieci – wyprawa do źródeł”, Kwartalnik Filmowy, (121), s. 188–198. doi: 10.36744/kf.1459.

Autorzy

Paweł Sitkiewicz 
pawel.sitkiewicz@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański Polska
https://orcid.org/0000-0003-2039-9154

Historyk kina, medioznawca, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się historią kina animowanego w Polsce i na świecie, kulturą filmową dwudziestolecia międzywojennego oraz prehistorią komiksu. Autor czterech książek: Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego (2009), Polska szkoła animacji (2011), Miki i myszy. Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce (2012) oraz Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce (2019). Współautor leksykonu Powieści graficzne (2015) pod redakcją Sebastiana J. Konefała.Statystyki

Abstract views: 282
PDF downloads: 319


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Paweł Sitkiewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.