Po drugiej stronie granicy – filmowy los prowincji górnośląskiej


Abstrakt

Pisanie o specyfice regionalnej kultury filmowej jest nieraz trudniejsze niż próba ujęcia kinematografii narodowej, a jeśli jest to region o tak skomplikowanej tożsamości jak Śląsk w pierwszej połowie XX w., to zadanie takie stanowi prawdziwe wyzwanie metodologiczne. Wiąże się bowiem z czasochłonnymi kwerendami umożliwiającymi podjęcie wysiłku rekonstrukcyjnego; wymaga też rozpoznania kwestii wynikających z różnego rodzaju napięć: narodowościowych, politycznych, geopolitycznych, wreszcie towarzyskich czy rodzinnych. Urszuli Biel udało się zrealizować to wszystko z naddatkiem. Jej książka Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie (2020) stanowi dopełnienie projektu sprzed dwóch dekad – publikacji Śląskie kina między wojnami (2002). Obie pozycje tworzą niemal kompletną narrację, co w rodzimej regionalistyce filmoznawczej jest zjawiskiem bez precedensu.


Słowa kluczowe

niemiecka kultura filmowa; ŚląskBiel, U. (1996). Na pograniczu. W: A. Gwóźdź (red.), Nie tylko filmy, nie same kina… Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (ss. 255-259). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Biel, U. (2002). Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Biel, U. (2018). Górny Śląsk: Land im Not czy Źrenica Polski? Filmowy wizerunek regionu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. W: A. Gwóźdź (red.), Filmowe przestrzenie Górnego Śląska. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku (ss. 51-69). Katowice: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Biel, U. (2020). Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Lichecka, M. (2021, 6 marca). Do pałacu kinowego po marmurowych schodach. Rozmowa z Urszulą Biel, historyczką kina, szefową gliwickiego kina Amok. Nowiny.gliwice.pl. https://www.nowiny.gliwice.pl/do-palacu-kinowego-po-marmurowych-schodach-rozmowa-z-urszula-biel-historyczka-kina-szefowa-gliwickiego-kina-amok

Waluś, S. (2004). Opolskie kina. Gazeta Wyborcza. Gazeta Opole, (200), s. 4.

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-17


Guzek, M. (2021) „Po drugiej stronie granicy – filmowy los prowincji górnośląskiej”, Kwartalnik Filmowy, (114), s. 226-232. doi: 10.36744/kf.776.

Mariusz Guzek  mariusz.guzek@gmail.com
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2407-4499

Dr hab., profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się regionalistyką (ze szczególnym uwzględnieniem kultury filmowej Bydgoszczy), dziejami kina polskiego w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości oraz kinematografią czechosłowacką i czeską. Obecnie przygotowuje monografię na temat mitów w narodowym filmie nadwełtawskim.

 

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA