Buddyzm i kino (prolegomena)

Krzysztof Loska

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu jest analiza sposobów przedstawiania tematyki buddyjskiej w filmach fabularnych. Wychodząc od uproszczonych wyobrażeń na temat buddyzmu, jakie dominowały w kinie amerykańskim od początku ubiegłego stulecia, Loska skupia się na tym, w jaki sposób twórcy azjatyccy – przede wszystkim południowokoreańscy – posługiwali się medium audiowizualnym dla pokazania buddyzmu jako praktyki życiowej, a nie tylko jako doświadczenia medytacyjnego. Analizując utwory Bae Yong-kyuna i Im Kwon-taeka, autor zwraca uwagę na krytyczny potencjał w nich zawarty oraz możliwość odmiennego spojrzenia na tradycję religijną, która wyrosła z potrzeby powiązania wymiaru sakralnego ze świeckim, duchowości z cielesnością.


Słowa kluczowe:

Buddyzm, Bae Yong-kyun, Im Kwon-taek

Bhikkhu, Thanissaro. Buddhist Romanticism. Valley Center: Metta Forest Monastery, 2015.
  Google Scholar

Cho, Francisca. “Imagining Nothing and Imagining Otherness in Buddhist Film”. W: Imag(in)ing Otherness: Filmic Visions of Living Together, red. S. Brent Plate, D. Jaspers. Atlanta: Scholars Press, 1999.
  Google Scholar

Chung, Una. “Crossing over Horror: Reincarnation and Transformation in Apichatpong Weerasethakul’s Primitive”. Women’s Studies Quarterly 40 (1/2) 2012.
DOI: https://doi.org/10.1353/wsq.2012.0009   Google Scholar

Green, Ronald S. Buddhism Goes to the Movies: Introduction to Buddhist Thought and Practice. London: Routledge, 2014.
  Google Scholar

James, David E. “Im Kwon-Taek: Korean National Cinema and Buddhism”. Film Quarterly 54 (3) 2001.
DOI: https://doi.org/10.1525/fq.2001.54.3.14   Google Scholar

Masuzawa, Tomoko. “From Empire to Utopia: The Effacement of Colonial Markings in Lost Horizon”. Positions: East Asia Cultures Critique 7 (2) 1999.
DOI: https://doi.org/10.1215/10679847-7-2-541   Google Scholar

Suh, Sharon A. Silver Screen Buddha. Buddhism in Asian and Western Film. London: Bloomsbury Academic, 2015.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781474217552   Google Scholar

Suter, Jacquelyn. “Apichatpong Staging the Photo Session”. Asian Cinema 24 (1) 2013.
DOI: https://doi.org/10.1386/ac.24.1.51_1   Google Scholar

Suzuki, Daisetz T. Zen i kultura japońska, tłum. B. Szymańska, P. Mróz, A. Zalewska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
  Google Scholar

Yi, Hyangsoon. The Real, Anti-real, and Transcendental in Four Korean Buddhist Films. W: Pathways into Korean Language and Culture: Essays in Honor of Young-Key Kim-Renaud, red. Sang-Oak Lee, G. Iverson. Seoul: Pagijong Press, 2003.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-31

Cited By / Share

Loska, K. (2016) „Buddyzm i kino (prolegomena)”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 41–51. doi: 10.36744/kf.2137.

Autorzy

Krzysztof Loska 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Profesor Uniwersytetu Jagielloń­skiego, dyrektor Instytutu Sztuk Audiowizualnych tamże; zajmuje się filmem japońskim i kulturą współ­czesną; autor ponad stu publikacji naukowych, w tym jedenastu książek, m.in.: Dziedzictwo McLuhana. Między nowoczesnością a ponowoczesnością (2001), Hitchcock - autor wśród gatunków (2002), David Cronenberg: rozpad ciała, rozpad gatunku (2003, wspólnie z Andrzejem Pitrusem), Encyklopedia filmu science fiction (2004), Tożsamość i media. O filmach Atoma Egoyana (2006), Poetyka filmu japońskiego (2009), Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna (2012), Nowy film japoński (2013).Statystyki

Abstract views: 52
PDF downloads: 23


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Krzysztof Loska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.