Motol Blues

Marcin Giżycki

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Polska)

Abstrakt

Sławna w latach 50. i 60. chicagowska wytwórnia płytowa Chess Records wylansowała wielu afroamerykańskich artystów, a także dokonała pierwszych w USA nagrań Rolling Stonesów. Została założona przez braci Leonarda i Phila Chessów (urodzonych jako Lejzor i Fiszel Czyż), emigrantów z miejscowości Motol na Polesiu, którzy przybyli do Chicago w 1928 r. Osiemdziesiąt lat później powstały na temat tej wytwórni i jej założyciela, Leonarda, dwa filmy fabularne: Cadillac Records (reż. Darnell Martin) oraz Who Do You Love (reż. Jerry Zaks). Tekst Giżyckiego skupia się na pierwszym z tych dzieł, które opowiada o fascynacji żydowskiego emigranta z małego sztetlu na rubieżach Polski muzyką czarnych imigrantów z południa Stanów Zjednoczonych. Przy okazji autor prostuje kilka mitów, pokutujących w polskich publikacjach na temat braci Czyż.


Słowa kluczowe:

Chess Records, Rolling Stones, Lejzor Czyż, Fiszel Czyż

N. Cohodas, Spinning Blues into Gold: The Chess Brothers and the Chess Records, St. Martin’s Press, New York 2000, s. 8.
  Google Scholar

R. Cohen, The Record Men: The Chess Brothers and the Birth of Rock & Roll, W. W. Norton & Company, New York – London 2005;
  Google Scholar

J. Collins, The Story of Chess Records, Bloomsbury, London – New York 1998.
  Google Scholar

Robert Sankowski w artykule Jak bracia Czyżowie stworzyli The Rolling Stones („Gazeta Wyborcza”, 2.12.2016, http://wyborcza.pl/7,113768,21065908,jak-bracia-czyzowie-stworzyli-rolling-stonesow.html /dostęp: 8.09.2018)
  Google Scholar

Z. Szeliga (The Rolling Stones zrobili karierę dzięki emigrantom z Polski. Braciom Czyżom z Częstochowy, „Wyborcza.pl – Częstochowa”, http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,150461,23641448,stonesow-stworzyli-emigranci-z-polski-z-czestochowy.html /dostęp: 8.09.2018)
  Google Scholar

D. Reyes, „Cadillac Records”: Best film of the year, „The New York Amsterdam News”, 4-10.12.2008, s. 22.
  Google Scholar

R. Wilonsky, „Cadillac Records” Gets Nothing Right, Especially the Facts About Chess Records, „Dallas Observer”, 4.12.2018, https://www.dallasobserver.com/film/cadillac-records-gets-nothing-right-especially-the-facts-about-chess-records-6373334 (dostęp: 6.10.2018);
  Google Scholar

R. Carter, „Record Row” disclosed what „Cadillac Records” omitted, „The New York Amsterdam News”, 9-15.09.2010, s. 10, 32.
  Google Scholar

J. Bailey, Who Do You Love, „DVD Talk”, https://www.dvdtalk.com/reviews/43101/who-do-you-love (dostęp: 6.10.2018).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Giżycki, M. (2018) „Motol Blues”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 227–231. doi: 10.36744/kf.1929.

Autorzy

Marcin Giżycki 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Polska

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warsza­wie. Opublikował m.in. Nie tylko Disney - rzecz o kinie animowanym (2000), Koniec i co dalej? (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).

 

 Statystyki

Abstract views: 55
PDF downloads: 22


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Marcin Giżycki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.