Masa i wspólnota w rytmie kroków. Kontranaliza społeczeństw radzieckiego i czechosłowackiego w filmach Ivana Balaďi „Metrum” i „Las”

Karol Szymański

karol_szymanski@wp.pl
Uniwersytet Gdański (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-9158-9452

Abstrakt

Pod koniec lat 60. Ivan Balaďa zrealizował dwa krótkometrażowe filmy dokumentalne Metrum (1967) i Las (Les, 1969). W pierwszym obserwował tłumy podróżnych przemierzających przestrzenie moskiewskiego metra, w drugim zaś – uczestników pogrzebu Jana Palacha, który w styczniu 1969 r. dokonał aktu samospalenia w proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego. Autor traktuje kreacyjne filmy Balaďi jako medium postulowanej przez Marca Ferro kontranalizy struktur społecznych oraz relacji władzy w ZSRR i Czechosłowacji. Jego zdaniem reżyserowi udało się – dzięki obserwacji m.in. rytmu, metrum i tempa poruszania się dwóch masowych zgromadzeń – uchwycić w sposób czysto wizualny ich głęboką naturę i rządzące nimi mechanizmy społeczne. Na podstawie szczegółowej analizy filmów, wykorzystującej m.in. pojęcia muzykologiczne, autor uznaje społeczeństwo radzieckie za homogeniczną i bezwolną masę, natomiast społeczeństwo czechosłowackie – za autonomiczną i suwerenną wspólnotę obywatelską.


Słowa kluczowe:

Ivan Balaďa, film dokumentalny, wizualna kontranaliza społeczna, struktury społeczne, rytm i tempo tłumów

Arendt, H. (2021). Korzenie totalitaryzmu (tłum. D. Grinberg, M. Szawiel). Warszawa: Świat Książki.
  Google Scholar

Berger, P. L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy (tłum. J. Niżnik). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Canetti, E. (1996). Masa i władza (tłum. E. Borg, M. Przybyłowska). Warszawa: Czytelnik.
  Google Scholar

Chomiński, J., Wilkowska-Chomińska, K. (1983). Formy muzyczne: T. 1. Teoria formy. Małe formy instrumentalne. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
  Google Scholar

Collins, R. (2011). Łańcuchy rytuałów interakcyjnych (tłum. K. Suwada). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
  Google Scholar

Elias, N. (2008). Społeczeństwo jednostek (tłum. J. Stawiński). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Ferro, M. (2011). Kino i historia (tłum. T. Falkowski). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Goffman, E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego (tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak). Warszawa: Wydawnictwo KR.
  Google Scholar

Le Bon, G. (1994). Psychologia tłumu (tłum. B. Kaprocki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Lovejoy, A. (2015). Army Film and the Avant Garde: Cinema and Experiment in the Czechoslovak Military. Bloomington: Indiana University Press.
  Google Scholar

Marody, M. (2020). Zindywidualizowane społeczeństwo masowe. Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny, (3), ss. 267-282.
DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.18   Google Scholar

Ortega y Gasset, J. (1982). Bunt mas i inne pisma socjologiczne (tłum. P. Niklewicz). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Przylipiak, M. (2004). Poetyka kina dokumentalnego. Gdańsk – Słupsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
  Google Scholar

Riesman, D., Glazer, N., Denney, R. (1996). Samotny tłum (tłum. J. Strzelecki). Warszawa: Muza.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-09-27

Cited By / Share

Szymański, K. (2023) „Masa i wspólnota w rytmie kroków. Kontranaliza społeczeństw radzieckiego i czechosłowackiego w filmach Ivana Balaďi „Metrum” i «Las» ”, Kwartalnik Filmowy, (123), s. 25–49. doi: 10.36744/kf.1753.

Autorzy

Karol Szymański 
karol_szymanski@wp.pl
Uniwersytet Gdański Polska
https://orcid.org/0000-0001-9158-9452

Magister historii, doktor nauk o sztuce, historyk filmu i filmoznawca. Adiunkt w Instytucie Badań nad Kulturą na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Autor książki Krawiec, książę i chłopaki z brązu. Fantazmat homoseksualny w powojennym kinie czechosłowackim (2020). Autor, producent i wykonawca portalu www.naekranachprl.pl, poświęconego rozpowszechnianiu filmów w Polsce w latach 1944-1989. Miłośnik sztuki piosenki Marty Kubišovej, Anny Prucnal i Marianne Faithfull.Statystyki

Abstract views: 80
PDF downloads: 48


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Karol Szymański

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.