Nerwowy uśmiech Meduzy. Tożsamości rodzicielskie w pierwszym sezonie serialu „Wychowane przez wilki”

Matylda Szewczyk

mszewczyk@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-5029-3935

Abstrakt

Artykuł jest analizą pierwszego sezonu serialu HBO Max Wychowane przez wilki (Raised by Wolves, prod. Aaron Guzikowski, 2020) w kontekście sposobu przedstawienia tożsamości rodzicielskich. Autorka koncentruje się na sposobie ukazania rodziny i postaci matki (centralnej w opowiadanej historii) oraz problemie reprodukcji i jej wpisania w konstrukcję fikcyjnego, serialowego uniwersum. Badając wytwarzane w serialu (i przez niego) wyobrażenia, zwraca uwagę na ich zakorzenienie we wcześniejszych, XX-wiecznych wizjach rodziny, kobiecości, macierzyństwa, nauki i technologii. Analiza serialu pozwala zaobserwować przemiany niegdysiejszych projektów emancypacyjnych (szczególnie tych związanych z feminizmem) oraz sposób, w jaki popularna narracja science fiction oddaje współczesną wrażliwość związaną z wyobrażeniami rodzicielstwa i jego roli społecznej.


Słowa kluczowe:

rodzicielstwo, macierzyństwo, ojcostwo, science fiction, broń nuklearna, feminizm, reprodukcja

Baudrillard, J. (2005). Pakt jasności. O inteligencji zła (tłum. S. Królak). Warszawa: Wydawnictwo Sic!. (Publikacja oryginału: 2004).
  Google Scholar

Baudrillard, J. (2005). Precesja symulakrów (tłum. S. Królak). W: J. Baudrillard, Symulakry i symulacja (ss. 5-56). Warszawa: Wydawnictwo Sic!. (Publikacja oryginału: 1981).
  Google Scholar

Berger, J. (1999). After the End: Representations of Post-Apocalypse. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  Google Scholar

Brown, K. (2016). Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne (tłum. T. Bieroń). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne. (Publikacja oryginału: 2013).
  Google Scholar

Chitwood, A. (2020, 1 października). „Raised by Wolves” Finale Explained by Showrunner: WTF Was That?. Collider. https://collider.com/raised-by-wolves-finale-ending-explained-hbo-max/
  Google Scholar

Cixous, H. (1993). Śmiech Meduzy (tłum. A. Nasiłowska). Teksty Drugie, 22-24 (4-6), ss. 147-166.
  Google Scholar

Ellwood, G. (2020, 4 września). „Raised by Wolves”: Aaron Guzikowski on Atheists, Androids & World Building with Ridley Scott (Interview). The Playlist. https://theplaylist.net/raised-by-wolves-aaron-guzikowski-interview-20200904/
  Google Scholar

Fiedorczuk, J. (2015). Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
  Google Scholar

Firestone, S. (1972). The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution. New York: Bantam Books. (Publikacja oryginału: 1970).
  Google Scholar

Fiuk, E. (2020), Transgresja i dyskryminacja. Sztuczne kobiety w kinie fantastycznonaukowym. Kwartalnik Filmowy, (110), ss. 100-119. https://doi.org/10.36744/kf.330
DOI: https://doi.org/10.36744/kf.330   Google Scholar

Franklin, S. (2000). Life Itself: Global Nature and the Genetic Imaginary. W: S. Franklin, C. Lury, J. Stacey (red.), Global Nature, Global Culture (ss. 188-227). London: SAGE Publications.
DOI: https://doi.org/10.4135/9781446219768.n7   Google Scholar

Franklin, S. (2018). Feminism and Reproduction. W: N. Hopwood, R. Flemming, L. Kassell (red.), Reproduction: Antiquity to the Present Day (ss. 627-639). Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.1017/9781107705647.051   Google Scholar

Haraway, D. (2003). Manifest cyborgów: nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych (tłum. S. Królak, E. Majewska). Przegląd Filozoficzno-Literacki, 3 (1), ss. 49-87.
  Google Scholar

Lévi-Strauss, C. (1987). Rodzina (tłum. M. Kolankiewicz). Odra, (3), ss. 19-27.
DOI: https://doi.org/10.3406/hom.1987.368769   Google Scholar

Lévi-Strauss, C. (1987). Rodzina (tłum. M. Kolankiewicz). Odra, (4), ss. 42-49.
  Google Scholar

Lippit, A. M. (2005). Atomic Light (Shadow Optics). Minneapolis: University of Minnesota Press.
  Google Scholar

Mulvey, L. (2010). Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne (tłum. J. Mach). W: L. Mulvey, Do utraty wzroku. Wybór tekstów (red. K. Kuc, L. Thompson, ss. 33-47). Kraków – Warszawa: Korporacja Ha!art – Era Nowe Horyzonty.
  Google Scholar

Nurse, P. (2020). Czym jest życie? Biologia w pięciu krokach (tłum. A. Zano). Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.
  Google Scholar

Radkowska-Walkowicz, M. (2012). Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323513032   Google Scholar

Rich, A. (2000). Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja (tłum. J. Mizielińska). Warszawa: Wydawnictwo Sic!. (Publikacja oryginału: 1976).
  Google Scholar

Stańczyk, M. (2018). Groza in utero. Horror macierzyński i upolitycznienie fizjologii. W: A. Kmak, P. Kwiatkowska, M. Szewczyk (red.), Cięcie ciał. Ruchome obrazy (ss. 91-105). Warszawa: Fundacja Mammal.
  Google Scholar

Szewczyk, M. (2016). Zjawianie się bomby. Metafizyka, estetyka, trauma. Kwartalnik Filmowy, (96), ss. 202-215.
  Google Scholar

Szewczyk, M. (2018). „Babska rzecz”, czyli kim jest Ellen Ripley. W: A. Kmak, P. Kwiatkowska, M. Szewczyk (red.), Cięcie ciał. Ruchome obrazy (ss. 106-126). Warszawa: Fundacja Mammal.
  Google Scholar

Szewczyk, M. (2019). Revelations of Science: Discussing Images of Prenatal Development by Ernst Haeckel and Lennart Nilsson. Panoptikum, (21), ss. 95-115. https://doi.org/10.26881/pan.2019.21.06
DOI: https://doi.org/10.26881/pan.2019.21.06   Google Scholar

Weart, S. R. (1988). Nuclear Fear: A History of Images. Cambridge: Harvard University Press.
  Google Scholar

Weintraub, S. (2020, 14 października). „Raised by Wolves”: Showrunner Answers Burning Season 1 Questions and Teases Season 2 (and Beyond). Collider. https://collider.com/raised-by-wolves-spoiler-interview-aaron-guzikowski-season-1-finale-season-2/
  Google Scholar

Zdrojewska-Żywiecka, A. (2012). Terror laktacyjny versus nagonka butelkowa. O konfliktach między kobietami w zakresie praktyk macierzyństwa. W: R. E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce (ss. 125-146). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323511175.pp.125-146   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-31

Cited By / Share

Szewczyk, M. (2021) „Nerwowy uśmiech Meduzy. Tożsamości rodzicielskie w pierwszym sezonie serialu «Wychowane przez wilki»”, Kwartalnik Filmowy, (116), s. 121–144. doi: 10.36744/kf.955.

Autorzy

Matylda Szewczyk 
mszewczyk@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-5029-3935

Kulturoznawczyni, badaczka kina, nowych mediów, obiegu obrazów medialnych w różnych rejestrach kultury wizualnej oraz relacji między kulturą wizualną i nauką. Analizuje sposoby, w jakie obrazy zarazem współtworzą i odzwierciedlają przemiany kulturowe. W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się ujmowane z perspektywy kulturoznawczej zagadnienia medycyny reprodukcyjnej, wyobrażenia płodu, ciąży i porodu, a także macierzyństwa. Autorka książki W stronę wirtualności. Praktyki artystyczne kina współczesnego (2015), współredaktorka antologii Sztuka w kinie dokumentalnym (2016) oraz Cięcie ciał. Ruchome obrazy (2018). Kieruje Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.Statystyki

Abstract views: 294
PDF downloads: 271


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Matylda Szewczyk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.