W pułapce przedmiotów Jana Švankmajera


Abstrakt

Książka Bogusława Zmudzińskiego Twórczość filmowa Jana Švankmajera. Główne konteksty kulturowe i ideowe (2020) jest próbą odpowiedzi na pytanie o zasadnicze konteksty dla analizy krótkometrażowej twórczości Alchemika z Pragi. Autor przekonuje, że Jan Švankmajer jest kontynuatorem i polemistą wobec dzieła i twórczości malarza manierycznego Giuseppe Arcimboldiego. W zebranych esejach Zmudziński analizuje wybrane aspekty twórczości Švankmajera, lokując je w kontekście dzieła Arcimboldiego. Na uwagę zasługują w szczególności poruszone przez autora publikacji zagadnienia festiwalowej recepcji twórczości Švankmajera oraz postulat uwzględnienia lokalnych kontekstów powstawania filmów w procesie finalnej interpretacji dzieła.


Słowa kluczowe

Jan Švankmajer; animacja filmowa; film czeski; PragaBilík, P., Černík, J. (2019). Filmař Jaromír Kallista. Praha: Akademie múzických umění.

Česálková, L., Svatoňová, K. (2019). Diktátor času: (De)kontextualizace fenomenu Laterny magiky. Praha: Národní filmový archiv – Univerzita Karlova.

Zmudziński, B. (2020). Twórczość filmowa Jana Švankmajera. Główne konteksty kulturowe i ideowe. Kraków: Wydawnictwa AGH i Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etudia&Anima.

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-17


Ciszewska, E. (2021) „W pułapce przedmiotów Jana Švankmajera”, Kwartalnik Filmowy, (114), s. 233-238. doi: 10.36744/kf.773.

Ewa Ciszewska  ewa.ciszewska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5670-5013

Adiunkt w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej ostatnie publikacje dotyczą zarządzania dziedzictwem kulturowym w zakresie animacji w Polsce, polsko-czeskiej współpracy filmowej w czasach PRL-u oraz edukacji filmowej w Polsce. W 2020 r. otrzymała wyróżnienie honorowe w konkursie SCMS Central/East/South Cinemas Outstanding Essay Award za artykuł „Who Benefits from the Past? The Process of Cultural Heritage Management in the Field of Animation in Poland (The Case of the Se-Ma-For Film Studio in Łódź)” opublikowany w „Animation: An Interdisciplinary Journal”. Obecnie pracuje nad projektem podoktorskim dotyczącym polskiej i czechosłowackiej współpracy filmowej w latach 1945-1990 oraz nad historią Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA