Dyskretny urok „populuxe” – intertekstualne wędrówki scen z „Design for Dreaming”

Antoni Michnik

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)

Abstrakt

Autor bada intertekstualne wędrówki fragmentów filmu krótkometrażowego Design for Dreaming Williama H. Beaudine’a (1964), zrealizowanego dla General Motors. Opisuje amerykańskie krótkometrażowe filmy przemysłowe z lat 50. i 60., a następnie – wychodząc od teledysku Davida Malleta do utworu Hello Spaceboy Davida Bowiego – śledzi wędrówki scen z Design for Dreaming po różnych obszarach kultury wizualnej (reklamach, wideoklipach, serialach, filmach pełnometrażowych). Ramę dla tekstu stanowi kategoria estetyki „populuxe” zaproponowana przez Thomasa Hine’a oraz rozważania Svetlany Boym na temat nostalgii.


Słowa kluczowe:

kino amerykańskie, David Bowie, William H. Beaudine, populuxe, Svetlana Boym

Boym, Svetlana. The Future Of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001.
  Google Scholar

Elsaesser, Thomas. Cinephilia or the Uses of disenchantment. In Cinephilia. Movies love and Memory, edited by M. de Valck, M. Hagener. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005.
DOI: https://doi.org/10.1017/9789048505449.002   Google Scholar

Hine, Thomas. Populuxe, Overlook Press. Woodstock, 2006.
  Google Scholar

McNally, David. Monsters of the Market: Zombies, Vampires and Global Capitalism. Boston: Brille, 2011.
DOI: https://doi.org/10.1163/ej.9789004201576.i-296   Google Scholar

Sprengler, Christine. Screening Nostalgia. Populuxe Props and Technicolor Aesthetics in Contemporary American Film. New York – Oxford: Berghahn Books, 2009.
  Google Scholar

Włodek, Patrycja. “Hollywood na frontach zimnej wojny”. Kwartalnik Filmowy 93-94 (2016): 67-83.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-06-30

Cited By / Share

Michnik, A. (2017) „Dyskretny urok „populuxe” – intertekstualne wędrówki scen z «Design for Dreaming»”, Kwartalnik Filmowy, (97-98), s. 212–224. doi: 10.36744/kf.2095.

Autorzy

Antoni Michnik 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska

Doktorant w Instytucie Sztuki PAN, historyk kultury, performer. Członek założy­ciel researchersko-performatywnej Grupy ETC oraz Zespołu Badań Praktyk Późnej Nowoczesności przy Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszaw­skiego. Współpracownik Stowarzyszenia im. Stani­sława Brzozowskiego. Od 2013 r. jest członkiem redakcji magazynu „Glissando”. Publikował m.in. w „Kontekstach”, „Kulturze Popularnej”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Zeszytach Literackich”. Współredaktor książek Narracje - estetyki - geogra­fie. Fluxus w trzech aktach (2014) oraz Poza rejes­trem. Rozmowy o muzyce i prawie autorskim (2016).Statystyki

Abstract views: 35
PDF downloads: 20


Licencja

Prawa autorskie (c) 2017 Antoni Michnik

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.