Netflix: „The Future Is Now?"

Patrycja Włodek

patrycja.wlodek@gmail.com
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727

Abstrakt

Celem tekstu jest prześledzenie historii oraz znaczenia Netfliksa w kontekście przemian rynku audiowizualnego, jakie zaszły w XXI w., a także ewolucji praktyk odbiorczych. Autorka skupia się na takich aspektach, jak dominujący udział serwisu w zwrocie streamingowym, autonarracja platformy kreująca jej wizerunek jako firmy technologicznej, a nie medialnej, rola algorytmizacji służącej targetowaniu oferty przy stosowaniu kontrowersyjnych praktyk (data mining). W artykule zostaje podkreślony wpływ Netfliksa na sposób funkcjonowania produkcji oraz dystrybucji treści audiowizualnych w całym przemyśle rozrywkowym, a także strategie budowania marki, związane zarówno z aspektem technologicznym, jak i charakterem promowanych treści. Autorka stawia pytania o rolę Netfliksa jako katalizatora przemian i o ich charakter, zwłaszcza w szerszej perspektywie, ujmującej zachodnią produkcję rozrywkową nie jako zbiór tekstów kultury, ale efekt procesów biznesowo-technologicznych w określonym kontekście społeczno-kulturowym.


Słowa kluczowe:

Netflix, streaming, konwergencja, platformy streamingowe, algorytmizacja, big data

Adalian, J., Brown, L. (2023, 6 czerwca). The Binge Purge: TV’s Streaming Model Is Broken. It’s Also Not Going Away. For Hollywood, Figuring That Out Will Be a Horror Show. Vulture.com. https://www.vulture.com/2023/06/streaming-industry-netflix-max-disney-hulu-apple-tv-prime-video-peacock-paramount.html
  Google Scholar

Alexander, N. (2016). Catered to Your Future Self: Netflix’s „Predictive Personalization” and the Mathematization of Taste. W: K. McDonald, D. Smith-Rowsey (red.), The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century (ss. 81-100). New York – London: Bloomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781501309410.ch-006   Google Scholar

Altman, R. (2012). Gatunki filmowe (tłum. M. Zawadzka). Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Barker, C., Wiatrowski, M. (2017). Introduction. W: C. Barker, M. Wiatrowski (red.), The Age of Netflix: Critical Essays on Streaming Media, Digital Delivery and Instant Access (ss. 1-11). Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers.
DOI: https://doi.org/10.5406/illinois/9780252039485.003.0001   Google Scholar

Cheney-Lippold, J. (2017). We Are Data: Algorithms And The Making Of Our Digital Selves. New York: New York University Press.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1gk0941   Google Scholar

Donaldson, K. (2023, 17 lipca). Studios Are Terrified That the Strikes Will Reveal the Truth About Streaming. Pajiba.com. https://www.pajiba.com/film_reviews/studios-are-terrified-that-the-strikes-will-reveal-the-truth-about-streaming.php
  Google Scholar

Donica, J. (2017). Streaming Culture, the Centrifugal Development of the Internet and Our Precarious Digital Future. W: C. Barker, M. Wiatrowski (red.), The Age of Netflix: Critical Essays on Streaming Media, Digital Delivery and Instant Access (ss. 55-73). Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers.
  Google Scholar

Frey, M. (2021). Netflix Recommends Algorithms, Film Choice, and the History of Taste. Oakland: University of California Press.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520382022   Google Scholar

Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów (tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak). Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie.
  Google Scholar

Jenkins, H., Ford, S., Green, J. (2018). Rozprzestrzenialne media (tłum. M. Wróblewski). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Google Scholar

Kafka, P., Molla, R. (2021, 4 marca). The Problem for Paramount+ (And Every Other Streamer)? Everyone Already Has Netflix. Vox.com. https://www.vox.com/recode/22311987/paramount-netflix-streaming-wars-charts-antenna
  Google Scholar

Lobato, R. (2019). Netflix Nations: The Geography of Digital Distribution. New York: New York University Press.
DOI: https://doi.org/10.18574/nyu/9781479882281.001.0001   Google Scholar

McDonald, K., Smith-Rowsey, D. (2016). Introduction. W: K. McDonald, D. Smith-Rowsey (red.), The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century (ss. 1-12). New York – London: Bloomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781501309410.ch-001   Google Scholar

Ochnik, M. (2022, 26 listopada). Lewicowy Netflix, czyli jak niegodziwi producenci narzucają twórcom polityczną poprawność (i deprawują młodzież). KrytykaPolityczna.pl. https://krytykapolityczna.pl/kultura/film/mistycyzm-popkulturowy-lewicowy-netflix-czyli-jak-niegodziwi-producenci-narzucaja-tworcom-polityczna-poprawnosc-i-deprawuja-mlodziez
  Google Scholar

Randolph, M. (2020). Netflix. To się nigdy nie uda (tłum. A. Brodzik). Kraków: Sine Qua Non.
  Google Scholar

Smith, M. D., Telang, R. (2016). Streaming, Sharing, Stealing: Big Data and the Future of Entertainment. Cambridge – London: The MIT Press.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-28

Cited By / Share

Włodek, P. (2023) „Netflix: „The Future Is Now?"”, Kwartalnik Filmowy, (124), s. 27–49. doi: 10.36744/kf.1831.

Autorzy

Patrycja Włodek 
patrycja.wlodek@gmail.com
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727

Doktor habilitowana nauk o sztuce, absolwentka socjologii i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej (dawniej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN) w Krakowie. Autorka książek „Wszystko noir?”. O inspiracjach i wariantach – życie po życiu filmu noir (2022), Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro (2018; nominacja do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszą książkę filmoznawczą 2018 r.) i „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015) oraz licznych tekstów o tematyce filmowej i serialowej publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach naukowych. Współredaktorka tomów zbiorowych: Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej (2016, wraz z profesor Alicją Helman), Autorzy kina europejskiego VII (2018, wraz z Kamilą Żyto) i Pomiędzy retro a retromanią (2018, wraz Małgorzatą Major). W kręgu zainteresowań autorki znajdują się zagadnienia z zakresu historii filmu, ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii amerykańskiej, polskiej i neoseriali.Statystyki

Abstract views: 491
PDF downloads: 411


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Patrycja Włodek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.