Kinofilia szerokokątna. Wybrane aspekty „nowej kinofilii” w piśmiennictwie francuskim – diagnozy i definicje

Łucja Demby

lucja.demby@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8786-9849

Abstrakt

Autorka wskazuje różne sposoby rozumienia pojęcia „nowa kinofilia” w wybranych francuskich tekstach teoretycznych i krytycznych. Perspektywa ta wydaje się szczególnie interesująca, gdyż termin „kinofilia” pojawił się na gruncie francuskim, a nawet paryskim, w latach 50. XX w. (okres polityki autorskiej), w dzisiejszych czasach natomiast jest używany szeroko także poza granicami Francji, bardzo często z dookreśleniem „nowa”. Związane jest to z wyłonieniem się innych form kinofilii i przeciwstawieniem ich „staremu” modelowi, choć owa nowość nie zawsze jest wartościowana dodatnio. Szczególnie wyrazistym przykładem postawy krytycznej był artykuł Louisa Skoreckiego Przeciw nowej kinofilii publikowany już w roku 1978. Autorka zwraca uwagę na związki nowej kinofilii z dyspozytywem i pojawieniem się nowych form uczestnictwa w życiu filmowym. Druga część artykułu dotyczy koncepcji Arnauda Guigue’a, który proponuje zastąpienie problematycznego terminu określeniem „kinofilia szerokokątna”.


Słowa kluczowe:

kinofilia, nowa kinofilia, recepcja filmu, teoria filmu, francuska teoria filmu

Alquezar, S. R. (2017). Le piratage comme nouvelle cinéphilie. Atlante. Revue d’Études Romanes, (7), ss. 56-77.
  Google Scholar

Baecque, A. De (2003). La cinéphilie invention d’un regard, histoire d’une culture 1944-1968. Paris: Fayard.
  Google Scholar

Boissonneau, M., Jullier, L. (2019). Des deux côtés de l’écran: Introduction à Cinéphilies et sériephilies 2.0. W: M. Boissonneau, L. Jullier (red.), Cinéphilies et sériephilies 2.0: Les nouvelles formes d’attachements aux images (ss.9-34). Lausanne: Peter Lang.
DOI: https://doi.org/10.3726/b16133   Google Scholar

Gantier, S. (2020). Construction de pratiques cinéphiles sur une plateforme de vidéo à la demande: enjeu du design des personae. Revue Scientifique en Sciences de l’Information et de la Communication, (1), ss. 53-73.
  Google Scholar

Guigue, A. (2009). Pour une cinéphilie grand angle. Biarritz: Séguier.
  Google Scholar

Jullier, L., Leveratto, J.-M. (2015). Étudier les usages cinéphiles d’internet. W: J.-P. Aubert, C. Taillibert (red.), Les Nouvelles pratiques cinéphiles (ss. 250-251). Paris: L’Harmattan.
  Google Scholar

Lopez, V. (2009). Pour une nouvelle cinéphilie. Il était une fois le cinéma. https://www. iletaitunefoislecinema.com/pour-une-nouvelle-nouvelle-cinephilie
  Google Scholar

Martin, A., Ollendorff, G. (2007). Louis Louie. Rouge, (10). http://www.rouge.com. au/10/louis_louie.html
  Google Scholar

Metz, C. (1977). Le signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma. Paris: Union Générale d’Éditions.
  Google Scholar

Skorecki, L. (1978). Contre la nouvelle cinéphilie. Cahiers du cinéma, (293), ss. 31-52.
  Google Scholar

Skorecki, L. (1997). Contre la nouvelle cinéphilie. Vacarme, (4-5), ss. 94-103. https://doi. org/10.3917/vaca.004.0094
DOI: https://doi.org/10.3917/vaca.004.0094   Google Scholar

Voets, J.-P. (2020). Comment la cinéphilie, précédemment partagée via des canaux traditionnels, est-elle aujourd’hui promue sur des plateformes dites cinéphiles? Étude comparative Uncut – MUBI. Louvain: Faculté des Sciences Économiques, Sociales, Politiques et de Communication, Université Catholique de Louvain.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Demby, Łucja (2022) „Kinofilia szerokokątna. Wybrane aspekty «nowej kinofilii» w piśmiennictwie francuskim – diagnozy i definicje”, Kwartalnik Filmowy, (120), s. 190–205. doi: 10.36744/kf.1377.

Autorzy

Łucja Demby 
lucja.demby@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0001-8786-9849

Doktor habilitowana, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Interesuje się teorią i analizą filmu, prowadzi także badania interdyscyplinarne z pogranicza filmu, muzyki i teatru. Autorka książki Poza rzeczywistością. Spór o wrażenie realności w historii francuskiej myśli filmowej (2002). Jej książka Harmonia świata. Twórczość filmowa Nikity Michałkowa (2009) jest pierwszą naukową monografią dorobku rosyjskiego reżysera. W ostatnich latach przedmiotem jej zainteresowania jest także polski serial telewizyjny.Statystyki

Abstract views: 57
PDF downloads: 59


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Łucja Demby

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.