Długa 28

Materiał nierecenzowany

Rafał Marszałek

badacz niezależny
https://orcid.org/0000-0002-8355-7271

Abstrakt

Wspomnienie o dr. Stanisławie Ozimku (1931-2021). (Materiał nierecenzowany).

Słowa kluczowe:

Stanisław Ozimek

Ozimek, S. (1974). Film polski w wojennej potrzebie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Ozimek, S. (1980). Spojrzenie na „szkołę polską”. W: J. Toeplitz (red. nauk.), Historia filmu polskiego. T. 4: 1957-1961 (ss. 199-209). Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-01-13

Cited By / Share

Marszałek, R. (2022) „Długa 28”, Kwartalnik Filmowy, (116), s. 214–218. doi: 10.36744/kf.1009.

Autorzy

Rafał Marszałek 
https://orcid.org/0000-0002-8355-7271

Krytyk i historyk filmu; w latach 1973-1990 zatrudniony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie kierował m.in. Pracownią Historii Filmu oraz Zakładem Filmu, Telewizji i Kultury Masowej. Redaktor naukowy i współautor V i VI tomu Historii filmu polskiego (1985 i 1994).Statystyki

Abstract views: 90
PDF downloads: 79


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Rafał Marszałek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA