Czas depresji

Materiał nierecenzowany

Marta Stańczyk

stanczyk.mrt@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1698-7845

Abstrakt

Autorka rozpatruje zależność doświadczania czasu od doświadczenia depresji, wskazując, w jaki sposób zmienia się oddziaływanie struktur czasowych na widza oraz jak modyfikować czas filmowy, by klisze wizualne zastąpić doznaniem ucieleśnionym, afektywnym. W tekście zostają przywołane fenomenologiczne ujęcia przeżywania czasu w depresji, a następnie wskazane tendencje w kinie, w których próbuje się przedstawić tę chorobę. Autorka krytycznie odnosi się do klisz wizualnych, zwłaszcza zbliżeń zapłakanych kobiecych twarzy, kładąc nacisk na ucieleśnione struktury temporalne i analizując pod tym kątem takie filmy jak Niekończąca się opowieść (Die unendliche Geschichte, reż. Wolfgang Petersen, 1984), Aftersun (reż. Charlotte Wells, 2022), Dom nocny (The Night House, reż. David Bruckner, 2021) czy Dom przy autostradzie (Home, reż. Ursula Meier, 2008). Tekst kończą uwagi na temat połączenia doświadczeń depresyjnych z kapitalizmem, co szczególnie trafnie oddaje narracja typowa dla slow cinema. (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

depresja, czas, narracja, doświadczenie

Aho, K. A. (2013). Depression and Embodiment: Phenomenological Reflections on Motility, Affectivity, and Transcendence. Medicine, Health Care and Philosophy, 16 (4), ss. 751-759.
DOI: https://doi.org/10.1007/s11019-013-9470-8   Google Scholar

Bielik-Robson, A. (1999). Melancholia i ekstaza. W: P. Czapliński, P. Śliwiński (red.), Nuda w kulturze (ss. 25-49). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
  Google Scholar

Brach-Czaina, J. (2018). Szczeliny istnienia. Warszawa: Dowody na Istnienie.
  Google Scholar

Fuchs, T. (2013). Depression, Intercorporeality, and Interaffectivity. Journal of Consciousness Studies, 20 (7-8), ss. 219-238.
  Google Scholar

Kempna-Pieniążek, M. (2015). W głębi ciemnego lasu. Ekrany, (5), ss. 4-11.
  Google Scholar

Meijer, E. (2019). Granice mojego języka. Esej o depresji (tłum. R. Pucek). Warszawa: Linia.
  Google Scholar

Rachubińska, K. (2022). Sprawozdanie z oglądania filmów w depresji. Dwutygodnik, (331), https://www.dwutygodnik.com/artykul/10021-sprawozdanie-z-ogladania-filmow-w-depresji.html
  Google Scholar

Ratcliffe, M. (2015). Experiences of Depression: A Study in Phenomenology. Oxford: Oxford University Press.
  Google Scholar

Whiteley, C., Birch, J. (2021, 8 listopada). Depression Is More Than Low Mood – It’s a Change of Consciousness. Psyche. https://psyche.co/ideas/depression-is-more-than-low-mood-its-a-change-of-consciousness
  Google Scholar

Williams, L. (1991). Film Bodies: Gender, Genre, and Excess. Film Quarterly, 44 (4), ss. 2-13.
DOI: https://doi.org/10.2307/1212758   Google Scholar

Woolf, V. (2010). O chorowaniu (tłum. M. Heydel). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-09-27

Cited By / Share

Stańczyk, M. (2023) „Czas depresji”, Kwartalnik Filmowy, (123), s. 220–230. doi: 10.36744/kf.1722.

Autorzy

Marta Stańczyk 
stanczyk.mrt@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0002-1698-7845

Doktor nauk o sztuce. Rozprawę doktorską poświęciła sensuous theory i ucieleśnionemu doświadczeniu kinowemu. Redaktorka czasopisma „Ekrany”. Współredaktorka publikacji poświęconej koncepcji parakina Poszukiwacze zaginionych znaczeń (2016) oraz autorka monografii Czas w kinie. Doświadczenie temporalne w „Slow Cinema” (2019).Statystyki

Abstract views: 590
PDF downloads: 222


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Marta Stańczyk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.