Rozkosze eksplozji, rozkosze przerwań

Aleksander Kmak

aleksander.kmak@gmail.com
Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3724-5397

Abstrakt

Artykuł jest recenzją książki Sebastiana Jagielskiego Przerwane emancypacje. Polityka ekscesu w polskim kinie 1968-1982 (2022). Publikacja dotyczy wybranych filmów powstałych między Marcem '68 a wprowadzeniem stanu wojennego, charakteryzujących się formalną i tematyczną nadmiarowością, które autor umieszcza w precyzyjnie oddanym kontekście instytucjonalnym i społeczno-politycznym. Kategorię ekscesu, odczytywaną między innymi w kluczu teorii queer, autor traktuje jako symptom niewykorzystanego potencjału progresywnych ruchów kontrkulturowych zduszonych przez konserwatywną rewolucję początku lat 80. – symptom umożliwiający jednak skonstruowanie mniejszościowej narracji o polskiej kulturze, odmiennej od hegemonicznego modelu pamięci narodowo-katolickiej.


Słowa kluczowe:

emancypacja, afekt, kino polskie, eksces, teoria afektu

Borowska-Kazimiruk, S. (2022). Pisane ręką nie zwycięzców, a odmieńców. Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej, 32. https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/32-sciezki-reprodukcji/pisane-reka-nie-zwyciezcow
DOI: https://doi.org/10.36854/widok/2022.32.2523   Google Scholar

Jagielski, S. (2022). Przerwane emancypacje. Polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968--1982. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Krakowska, J. (2020). Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi. Kraków: Karakter.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Kmak, A. (2022) „Rozkosze eksplozji, rozkosze przerwań”, Kwartalnik Filmowy, (120), s. 246–252. doi: 10.36744/kf.1379.

Autorzy

Aleksander Kmak 
aleksander.kmak@gmail.com
Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0003-3724-5397

Filmoznawca i krytyk sztuki współczesnej; w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje rozprawę doktorską o kinie nieprzyjemności i zmysłowej teorii filmu. Publikował między innymi w „Widoku”, „Kwartalniku Filmowym”, „Ekranach” i „Pleografie”; stale współpracuje z magazynem „Szum”. Współredagował książkę Cięcie ciał. Ruchome obrazy (2018).Statystyki

Abstract views: 117
PDF downloads: 48


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Aleksander Kmak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.