Myślenie filmem, czyli korekta paradygmatu romantycznego

Magdalena Podsiadło-Kwiecień

magdalena.podsiadlo-kwiecien@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3641-964X

Abstrakt

Artykuł stanowi recenzję książki Krzysztofa Kopczyńskiego zatytułowanej Paradygmat polskiego romantyzmu w uniwersum filmowym (2021). Celem publikacji jest ponowne, aktualizujące odczytanie polskiego paradygmatu romantycznego unikające jego redukcji do wymiaru patriotyczno-narodowego. Autor książki szuka inspiracji w romantyzmie europejskim, by pochylić się nad zagadnieniami właściwymi dla romantyzmu wysokiego, które dotyczą kwestii poznania, wiodącej roli sztuki, indywidualizmu, filozofii egzystencji, epistemologii i historiozofii. Następnie przedstawia stanowiska ujmujące sztukę filmową jako narzędzie wypowiedzi filozoficznej, przytaczając koncepcje m. in Gilles’a Deleuze’a, Stanleya Cavella, Roberta Sinnerbrinka czy Daniela Framptona. Badacze ci stają się rzecznikami tezy, że film jest zdolny do uprawiania refleksji w sposób zbliżony do rozważań filozofów. Idąc za tą tezą, Kopczyński za punkt wyjścia przyjmuje bogactwo myślowe ukrytej części paradygmatu romantycznego, co pozwala mu wniknąć w przesłanie analizowanych filmów, a także wskazać, że kino może prowadzić do przekształcenia wspomnianego wzorca i zmiany jego roli w kulturze.


Słowa kluczowe:

paradygmat romantyczny, kino polskie, filozofia egzystencji

Adamczak, M. (2012). „Katyń” i „Generał Nil” a (długi) zmierzch paradygmatu. Kwartalnik Filmowy, (77-78), ss. 72-94.
  Google Scholar

Bielik-Robson, A. (2008). Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Czapliński, P. (2011). Resztki nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  Google Scholar

Kopczyński, K. (2021). Polski paradygmat romantyczny w uniwersum filmowym. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Filipiak, I. (1995). Absolutna amnezja. Poznań: Obserwator.
  Google Scholar

Mrozik, A. (2012). Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Lupa Obscura.
  Google Scholar

Rabizo-Birek, M. (2012). Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-08-11

Cited By / Share

Podsiadło-Kwiecień, M. (2022) „Myślenie filmem, czyli korekta paradygmatu romantycznego”, Kwartalnik Filmowy, (118), s. 187–194. doi: 10.36744/kf.1175.

Autorzy

Magdalena Podsiadło-Kwiecień 
magdalena.podsiadlo-kwiecien@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0003-3641-964X

Absolwentka polonistyki i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim; adiunkt w Katedrze Historii Filmu Polskiego Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji (2013) i współredaktorka tomów Kino polskie jako kino transnarodowe (2017) oraz Przygoda kina (2019). Publikowała w „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze i Historii” oraz tomach zbiorowych.Statystyki

Abstract views: 84
PDF downloads: 64


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Magdalena Podsiadło-Kwiecień

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA