Kino i deziluzja

Paweł Biliński

powetbiliziki@wp.pl
Uniwersytet Gdański (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4724-4542

Abstrakt

Artykuł jest recenzją książki Adrianny Woroch To tylko sztuczka. O samoświadomości kina i technikach deziluzyjnych we współczesnych filmach (2022), zawierającej szeroko zakrojone omówienie rozmaitych rodzajów zabiegów refleksywnych, jakimi posługiwali się filmowcy w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Autor zwraca uwagę na strukturę rozprawy, charakteryzowaną w niej teorię i przyjętą przez Woroch metodologię, a także sytuuje książkę na tle innych opracowań dotyczących refleksji nad filmowym autotematyzmem.


Słowa kluczowe:

autotematyzm, deziluzja, postmodernizm, kognitywizm, refleksywność

Przylipiak, M. (2016). Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  Google Scholar

Woroch, A. (2022). To tylko sztuczka. O samoświadomości kina i technikach deziluzyjnych we współczesnych filmach. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-28

Cited By / Share

Biliński, P. (2023) „Kino i deziluzja”, Kwartalnik Filmowy, (124), s. 237–242. doi: 10.36744/kf.1879.

Autorzy

Paweł Biliński 
powetbiliziki@wp.pl
Uniwersytet Gdański Polska
https://orcid.org/0000-0002-4724-4542

Adiunkt w Zakładzie Filmu i Mediów na Uniwersytecie Gdańskim. Autor książki Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym (2021). W latach 2012-2019 zajmował się edukacją filmową w Klubie Żak. Był jednym z pomysłodawców i redaktorów internetowego programu o kinie Amatorzy TV. Jest stałym współpracownikiem magazynu „Ekrany”. Współredagował książkę Orson Welles. Twórczość – recepcja – dziedzictwo (2016). Publikował m.in. na łamach „Kwartalnika Filmowego”, „Studiów Filmoznawczych”, „Panoptikum”, „Blizy”, portalu EdukacjaFilmowa.pl oraz w tomach zbiorowych.Statystyki

Abstract views: 117
PDF downloads: 102


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Paweł Biliński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.