Robotnice wychodzą z kina

Materiał nierecenzowany

Iwona Kurz

i.kurz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7180-8670

Abstrakt

Jeden z pierwszych filmów braci Lumière, Wyjście robotników z fabryki (La sortie de l’usine Lumière à Lyon), jak w soczewce skupia kwestie omawiane w artykule: relacje między kamerą i życiem oraz obyczajowością różnych grup społecznych, a także fenomen kina jako sposobu spędzania czasu wolnego. Tekst jest próbą syntetycznego ujęcia przemian w obrębie praktyk oglądania filmów – od kinematografu i kina po telewizję i streaming, postaw widzów, form ich zaangażowania w seans, doświadczania go i utożsamiania się z prezentowanymi opowieściami, a także tego, jak widzowie ci zmieniali się wraz z rozwojem kina. Artykuł osnuty jest wokół eseju Rolanda Barthes’a Wychodząc z kina. (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

Roland Barthes, magia kina, widownia, reprezentacja

Barthes, R. (2021). Wychodząc z kina. Kwartalnik Filmowy, (116), ss. 219-226.
  Google Scholar

Elsaesser, T. (red.) (2004). Harun Farocki: Working on the Sight-Lines. Amsterdam: Amsterdam University Press.
DOI: https://doi.org/10.1515/9789048505265   Google Scholar

Mauss, M. (2001). Sposoby posługiwania się ciałem (tłum. M. Król). W: M. Mauss, Socjologia i antropologia (ss. 389-413). Warszawa: Wydawnictwo KR.
  Google Scholar

Merleau-Ponty, M. (1972). Film i nowa psychologia (tłum. M. Zagajewski). W: A. Helman (red.), Estetyka i film (ss. 184-200). Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-31

Cited By / Share

Kurz, I. (2021) „Robotnice wychodzą z kina”, Kwartalnik Filmowy, (116), s. 227–234. doi: 10.36744/kf.966.

Autorzy

Iwona Kurz 
i.kurz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0001-7180-8670

Krytyczka i historyczka kultury, filmoznawczyni. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Ostatnie książki (współredagowane i współautorskie): Kultura wizualna w Polsce (2017), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821–1929 (2017) i Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017). Publikuje w „Kinie” i „Dwutygodniku”.Statystyki

Abstract views: 253
PDF downloads: 201


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Iwona Kurz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.