Robotnice wychodzą z kina

Materiał nierecenzowany

Iwona Kurz

Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0001-7180-8670

Abstrakt

Jeden z pierwszych filmów braci Lumière, Wyjście robotników z fabryki (La sortie de l’usine Lumière à Lyon), jak w soczewce skupia kwestie omawiane w artykule: relacje między kamerą i życiem oraz obyczajowością różnych grup społecznych, a także fenomen kina jako sposobu spędzania czasu wolnego. Tekst jest próbą syntetycznego ujęcia przemian w obrębie praktyk oglądania filmów – od kinematografu i kina po telewizję i streaming, postaw widzów, form ich zaangażowania w seans, doświadczania go i utożsamiania się z prezentowanymi opowieściami, a także tego, jak widzowie ci zmieniali się wraz z rozwojem kina. Artykuł osnuty jest wokół eseju Rolanda Barthes’a Wychodząc z kina. (Materiał nierecenzowany).

Słowa kluczowe:

Roland Barthes, magia kina, widownia, reprezentacja

Barthes, R. (2021). Wychodząc z kina. Kwartalnik Filmowy, (116), ss. 219-226.
  Google Scholar

Elsaesser, T. (red.) (2004). Harun Farocki: Working on the Sight-Lines. Amsterdam: Amsterdam University Press.
DOI: https://doi.org/10.1515/9789048505265   Google Scholar

Mauss, M. (2001). Sposoby posługiwania się ciałem (tłum. M. Król). W: M. Mauss, Socjologia i antropologia (ss. 389-413). Warszawa: Wydawnictwo KR.
  Google Scholar

Merleau-Ponty, M. (1972). Film i nowa psychologia (tłum. M. Zagajewski). W: A. Helman (red.), Estetyka i film (ss. 184-200). Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-01-13

Cited By / Share

Kurz, I. (2022) „Robotnice wychodzą z kina”, Kwartalnik Filmowy, (116), s. 227–234. doi: 10.36744/kf.966.

Autorzy

Iwona Kurz 
https://orcid.org/0000-0001-7180-8670

Krytyczka i historyczka kultury, filmoznawczyni. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Ostatnie książki (współredagowane i współautorskie): Kultura wizualna w Polsce (2017), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821–1929 (2017) i Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017). Publikuje w „Kinie” i „Dwutygodniku”.Statystyki

Abstract views: 119
PDF downloads: 105


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Iwona Kurz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA