Aktorka jest od grania

Materiał nierecenzowany

Iwona Kurz

Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0001-7180-8670

Abstrakt

Na fali ruchu #metoo na planie filmowym (oraz w debacie publicznej) pojawił się nowy zawód: koordynatorka intymności. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy aktorkom oraz aktorom uczestniczącym w scenach intymnych wymagających nagości lub symulowania seksu. Koordynacja (lub mediacja) oznacza również, że wysiłki te są podejmowane z myślą o artystycznych celach twórców filmu. Dyskusja na temat koordynacji intymności w filmie budzi dużo nadziei, ale też wiele wątpliwości i kontrowersji. Sygnalizują one zmiany dokonujące się w przemyśle filmowym, ujawniają długie życie pewnych przekonań i uprzedzeń, dotyczących zarówno seksualności oraz jej reprezentacji, jak i rozumienia sztuki filmowej. Autorka wskazuje niektóre z nich, dotyczące statusu aktorki i jej ciała, istoty aktorstwa oraz procesualnego i zespołowego charakteru pracy na planie. (Materiał nierecenzowany).

Słowa kluczowe:

aktorka, koordynacja intymności, przemysł filmowy, seks w filmie, cenzura, praca na planie

Baudrillard, J. (2003). Syndrom Heysel (tłum. A. Gwóźdź). W: A. Gwóźdź (red.), Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury (ss. 205-210). Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Biskupski, Ł. (2013). Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
  Google Scholar

Sobchack, V. (2012). Pieprzyć ciało/przetrzymać tekst, czyli jak wyjść cało z tego stulecia (tłum. M. Szcześniak, Ł. Zaremba). W: I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba (red.), Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów (ss. 424-433). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Kurz, I. (2022) „Aktorka jest od grania”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 210–216. doi: 10.36744/kf.1097.

Autorzy

Iwona Kurz 
https://orcid.org/0000-0001-7180-8670

Krytyczka i historyczka kultury, filmoznawczyni. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Ostatnie książki (współredagowane i współautorskie): Kultura wizualna w Polsce (2017), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821-1929 (2017) i Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017). Publikuje w „Kinie” i „Dwutygodniku”.Statystyki

Abstract views: 75
PDF downloads: 58


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Iwona Kurz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA