Krwiobieg historii

Materiał nierecenzowany

Iwona Kurz

i.kurz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7180-8670

Abstrakt

Artykuł dotyczy wydarzeń z początków władzy Władimira Putina w Rosji oraz związanych z brutalną rosyjską napaścią na Ukrainę w 2022 r., widzianych przez pryzmat wybranych filmów i postaw ich autorów. Punktem wyjścia jest Rosyjska arka (Russkij kowczeg, 2002) – słynne dzieło Aleksandra Sokurowa zrealizowane w jednym ujęciu – zaś w finalnych refleksjach autorka odnosi się do Donbasu (2018) Siergieja Łoznicy oraz jego wypowiedzi publicznych: rezygnacji z członkostwa w Europejskiej Akademii Filmowej i komentarza wobec bojkotu kultury rosyjskiej. Wspominana jest również twórczość Aleksieja Bałabanowa, przede wszystkim jego filmy Brat 2: Misja w Chicago (Brat 2, 2000) i Ładunek 200 (Gruz 200, 2007). Podstawowe zagadnienia artykułu dotyczą tego, jak forma filmowa łączy się z możliwym przekazem politycznym oraz jak kino jest wykorzystywane jako narzędzie z jednej strony propagandy, z drugiej – krytyki kultury. (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

Aleksandr Sokurow, Siergiej Łoznica, Aleksiej Bałabanow, kino rosyjskie, wojna w Ukrainie, kino a wojna, długie ujęcie, zadania kultury

Nie dotyczy / Not applicable
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-08-11

Cited By / Share

Kurz, I. (2022) „Krwiobieg historii”, Kwartalnik Filmowy, (118), s. 172–179. doi: 10.36744/kf.1181.

Autorzy

Iwona Kurz 
i.kurz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0001-7180-8670

Krytyczka i historyczka kultury, filmoznawczyni. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Ostatnie książki (współredagowane i współautorskie): Kultura wizualna w Polsce (2017), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821-1929 (2017) i Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017). Publikuje w „Kinie” i „Dwutygodniku”.Statystyki

Abstract views: 241
PDF downloads: 176


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Iwona Kurz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.