Triumf niewoli. O pięciu filmach antyfaszystowskich z Andrzejem Barańskim rozmawia Paweł Jaskulski

Paweł Jaskulski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Warszawski (Polska)

Abstrakt

Rozmowa z Andrzejem Barańskim skupia się wokół jego dzieł krótkometrażowych, spośród których sam reżyser wyróżnił pięć filmów o wymowie antyfaszystowskiej: Lexikon 32, Konstrukcja, Historia żołnierza, Kabaret oraz Cudze dzieci. Barański w odróżnieniu od swojej twórczości fabularnej zajmuje się w nich tematyką wojenną. Wszystkie wymienione wyżej filmy wymykają się jednoznacznej klasyfikacji gatunkowej. Składają się ze zmontowanych ilustracji, zdjęć, haseł encyklopedycznych. Czy to jeszcze filmy dokumentalne czy już animowane? Jakie jest ich przesłanie? Barański szuka odpowiedzi na te pytania, dokładnie analizując poszczególne sekwencje filmów, selekcję materiału, specyfikę pracy przy stole ikonograficznym. Opowieść reżysera zawiera również istotny wątek biograficzny. Barański okazuje się znakomitym analitykiem własnych dzieł; co ważne, tych najmniej znanych. Dzięki temu cała filmografia artysty zyskuje nowy kontekst.


Słowa kluczowe:

Andrzej Barański, film antyfaszystowski, film krótkometrażowy

Nie dotyczy / not applicable
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Jaskulski, P. (2018) „ Triumf niewoli. O pięciu filmach antyfaszystowskich z Andrzejem Barańskim rozmawia Paweł Jaskulski”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 164–171. doi: 10.36744/kf.1925.

Autorzy

Paweł Jaskulski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Warszawski Polska

Absolwent Wydziału Poloni­styki UW, współpracownik Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Współredaktor interaktywnego tomu Różne oblicza edukacji audiowizualnej (2016). Autor rozdziałów w monografiach, m.in.: Kultura rocka. Twórcy - tematy - motywy (2015), Kultura rocka 2. Słowo - dźwięk - performance (2016), Filmowe oblicza sportu (2017), 80s Again! (2017).Statystyki

Abstract views: 45
PDF downloads: 32


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Paweł Jaskulski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.