Filmy reżyserek generacji lat 60. i 70. wobec kina Krzysztofa Kieślowskiego

Magdalena Podsiadło

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Artykuł traktuje o dialogu między kinem reżyserek filmowych należących do generacji twórców urodzonych w latach 60. i 70. a kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Filmy Małgorzaty Szumowskiej, Iwony Siekierzyńskiej i Ewy Stankiewicz – dzięki nawiązaniom do dzieł twórcy, który był jednym z filarów Kina Moralnego Niepokoju, czyli ostatniej wyrazistej filmowej formacji pokoleniowej – odwołują się do rozpoznawalnego przez publiczność idiomu kina autorskiego. Odniesienia te potwierdzają status przywoływanych dzieł w funkcji autorytetu bądź co najmniej podkreślają wagę, jaką odegrały one w przeszłości. Na tym tle zastanawiający jest brak bezpośrednich nawiązań reżyserek filmowych do utworów ich kinowych poprzedniczek.


Słowa kluczowe:

Krzysztof Kieślowski, Małgorzata Szumowska, Iwona Siekierzyńska, Ewa Stankiewicz

Adamczak, Marcin. Globalne Hollywood. Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.
  Google Scholar

Bauman, Zygmunt. „Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy.” Teksty Drugie 5/6 (29/30)(1994): 171-178.
  Google Scholar

Brach-Czaina, Jolanta. Szczeliny istnienia. Kraków: eFKa, 1999.
  Google Scholar

Cegiełkówna, Iwona. „Nie opuszczaj mnie.” Kino nr 7-8 (2011) [dostęp: 27.10.2018] http://kino.org.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1132&Itemid=1
  Google Scholar

Coupland, Douglas. Pokolenie X. Opowieści na czasy przyśpieszającej kultury, tłum. Jan Rybicki. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998.
  Google Scholar

Dabert, Dobrochna. Kino moralnego niepokoju. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003.
  Google Scholar

Drobnik, Justyna. „Od skandalu do klasyki.” W Artykuł w programie polskiej prapremiery „Oczyszczonych”, 1-11. Wrocław: Wrocławski Teatr Współczesny, 2001-2002.
  Google Scholar

Eidsvik, Charles. „Kieślowski's Visual Legacy.” W After Kieślowski, The Legacy of Krzysztof Kieślowski, red. Steven Woodward, 149-164. Detroit: Wayne State University Press, 2009.
  Google Scholar

Evans, Georgina. „Social Sense: Krzysztof Kieślowski and Michael Haneke.” W After Kieślowski, The Legacy of Krzysztof Kieślowski, red. Steven Woodward, 99-112. Detroit: Wayne State University Press, 2009.
  Google Scholar

Fidelis, Małgorzata. „Dyskusja o „pokoleniu” jako kategorii analitycznej.” oprac. Agnieszka Mrozik. Teksty Drugie 1 (2016): s. 347-365.
DOI: https://doi.org/10.18318/td.2016.1.21   Google Scholar

Gałuszka, Kinga. „Kocham ten kraj. O pewnym „młodym” polskim pokoleniu.” Kwartalnik Filmowy 43 (2003): s. 203-212.
  Google Scholar

Haltof, Marek. „»Ciągle żywy«. Wpływ Kieślowskiego na kino polskie w czasach postkomunistycznych.” Postscriptum polonistyczne 1(5) (2010): s. 89-104.
  Google Scholar

Helman, Alicja. „Kobiety w kinie Krzysztofa Kieślowskiego.” W Kino Krzysztofa Kieślowskiego, red. Tadeusz Lubelski, 139-152. Kraków: Universitas, 1997.
  Google Scholar

Hollender, Barbara. „Domalewski, Matuszyński, Czekaj, Maślona: Nowe pokolenie w polskim kinie.” Rzeczpospolita (23.11.2017) [dostęp: 22.10.2018] https://www.rp.pl/Plus-Minus/311239845-Domalewski-Matuszynski-Czekaj-Maslona-Nowe-pokolenie-w-polskim-kinie.html
  Google Scholar

Hollender, Barbara. Od Kutza do Czekaja. Warszawa: Prószyński Media, 2016.
  Google Scholar

Hollender, Barbara. Od Munka do Maślony. Warszawa: Prószyński Media, 2017.
  Google Scholar

Hollender, Barbara. Od Wajdy do Komasy. Warszawa: Prószyński Media, 2014.
  Google Scholar

Jadowska, Anna. „Robię kino. Swoje.” rozm. Konrad J. Zarębski Kino 12 (2017): s. 24-25.
  Google Scholar

Jagielski, Sebastian. Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym. Kraków: Universitas, 2013.
  Google Scholar

Jankun-Dopartowa, Mariola. „Trójkolorowy transparent: Vive le chaos!” Kino 6 (1995): s. 4-7.
  Google Scholar

Kane, Sarah. 4. 48 Psychosis tłum. K. Rozhin. Niepublikowany maszynopis.
  Google Scholar

Klinger, Michał. „Strażnik wrót.” W Kino Krzysztofa Kieślowskiego, red. Tadeusz Lubelski, 51-58. Kraków: Universitas, 1997.
  Google Scholar

Kornacki, Krzysztof. „»Dorosłe dzieci mają żal«. O pewnej tendencji młodego kina polskiego.” Studia Filmoznawcze 33 (2012): s. 145-161.
  Google Scholar

Kornatowska, Maria. „Podwójne życie Krzysztofa Kieślowskiego.” W Kino Krzysztofa Kieślowskiego, red. Tadeusz Lubelski, 117-127. Kraków: Universitas, 1997.
  Google Scholar

Kornatowska, Maria. Wodzireje i amatorzy. Warszawa:Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1990.
  Google Scholar

Limanowska, Barbara. „Kobiety na drugim planie.” W Spotkania feministyczne, red. Barbara Limanowska, Teresa Oleszczuk, 90-99. Warszawa: Fundacja OŚKa, 1994/1995.
  Google Scholar

Majmurek, Jakub. „Ostatnia dekada. Zwrot antyrealistyczny w kinie polskim.” Dwutygodnik 10 (2016) [dostęp: 22.10.2018] https://www.dwutygodnik.com/artykul/6790-ostatnia-dekada-zwrot-antyrealistyczny.html
  Google Scholar

Marzec, Andrzej. Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności. Warszawa: Bęc Zmiana, 2015.
  Google Scholar

Siekierzyńska, Iwona. „Wywiad.” rozm. Katarzyna Bielas. Wysokie Obcasy (5.07.2003) [dostęp: 22.10.2018] http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,1550927.html?disableRedirects=true
  Google Scholar

Stankiewicz, Ewa. „Robić swoje w ciszy i bez nacisku.” rozm. Małgorzata Matuszewska. Gazeta Wrocławska (11.06.2010) [dostęp: 27.10.2018] https://gazetawroclawska.pl/ewa-stankiewicz-robic-swoje-w-ciszy-i-bez-nacisku/ar/267575/2
  Google Scholar

Stelmach, Miłosz. „Widzenie peryferyjne. Minimalizm polski.” Ekrany 1 (41) (2018): s. 66-70.
  Google Scholar

Szumowska, Małgorzata. Kino to szkoła przetrwania rozm. A. Wiśniewska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.
  Google Scholar

Szumowska, Małgorzata. „Lubię odzierać ze złudzeń.” rozm. Tadeusz Sobolewski Gazeta Wyborcza 031 (7-8.02, 2015): s. 30-31.
  Google Scholar

Talarczyk-Gubała, Monika. Wszystko o Ewie: filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013.
  Google Scholar

Žižek, Slavoj. Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch, tłum. G. Jankowicz, J. Kutyła, K. Mikurda, P. Mościcki. Kraków: Korporacja ha!art, 2007.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Podsiadło, M. (2018) „Filmy reżyserek generacji lat 60. i 70. wobec kina Krzysztofa Kieślowskiego”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 91–104. doi: 10.36744/kf.1916.

Autorzy

Magdalena Podsiadło 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Absolwentka polonistyki i filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; adiunkt w Katedrze Historii Filmu Polskiego In­stytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Ja­giellońskiego. Autorka książki Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji (2013) oraz współredaktorka tomu Kino polskie jako kino transnarodowe.Statystyki

Abstract views: 36
PDF downloads: 29


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Podsiadło

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.