Od teorii filmu do wideoesejów – ewolucja Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja (2010-2018)

Patrycja Chuszcz

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza ewolucji Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi, od pierwszej do dziewiątej edycji wydarzenia włącznie (2010-2018), ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska wideoeseju, który w ostatnich latach zajmuje sporą przestrzeń w jego programie. Autorka – na podstawie programu filmowego, wydarzeń towarzyszących, konkursów organizowanych przez festiwal oraz konkretnych dzieł i sylwetek autorów – podejmuje refleksję nad próbą pozycjonowania terminu przez tę festiwalową imprezę w polskiej teorii i krytyce filmowej.


Słowa kluczowe:

Kamera Akcja, festiwal filmowy, krytyka filmowa, wideoesej

#jestem krytykiem, czyli kim? O festiwalu Kamera Akcja!, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,25835,1,1,jestem-krytykiem-czyli-kim-O-festiwalu-Kamera-Akcja.html (dostęp: 27.08.2018).
  Google Scholar

Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, https://bip.uml.lodz.pl (dostęp: 06.09.2018).
  Google Scholar

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, https://bip.uml.lodz.pl (dostęp: 06.09.2018).
  Google Scholar

Bordwell David , Hands (and faces) across the table, http://www.davidbordwell.net/blog/2008/02/13/hands-and-faces-across-the-table/ (dostęp: 04.09.2018).
  Google Scholar

Bordwell David, Kinofilska krytyka a uniwersyteckie filmoznawstwo, „Ekrany” 2012, nr 6(10).
  Google Scholar

Bordwell Dawid , Watching you watch THERE WILL BE BLOOD, http://www.davidbordwell.net/blog/2011/02/14/watching-you-watch-there-will-be-blood/ (dostęp: 04.09.2018).
  Google Scholar

Bourdieu Pierre, Zmysł dystynkcji, [w:] Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
  Google Scholar

Elsaesser Thomas, Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe (2005), [w:] The Film Festivals Reader, red. Dina Iordanova, St Andrews Film Studies 2013.
  Google Scholar

ESEJ FILMOZNAWCZY: HARUN FAROCKI, http://kameraakcja.com.pl/faqs/esej-filmoznawczy-harun-farocki/ (dostęp: 29.08.2018).
  Google Scholar

Festiwal Kamera Akcja, https://www.facebook.com/pg/kameraakcja/about/?ref=page_internal (dostęp: 26.08.2018).
  Google Scholar

Fochtman Arkadiusz, KAMERA AKCJA 2011 – nabór filmów konkursowych!, https://plasterlodzki.pl/film/zapowiedzi-wydarze-film/kamera-akcja-2011-nabor-filmow-konkursowych/ (dostęp: 09.08.2018).
  Google Scholar

Haraway Donna, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf (dostęp: 08.09.2018).
  Google Scholar

Iordanova Dina (red.), Films need festivals, festivals need films, St Andrews Film Studies, http://stafs.org/news/new-series-films-need-festivals-festivals-need-films/ (dostęp: 08.09.2018).
  Google Scholar

Kobierska Agata, Inauguracja Festiwalu KAMERA AKCJA!, https://plasterlodzki.pl/film/aktualnoci-filmowe/inauguracja-festiwalu-kamera-akcja/ (dostęp: 09.08.2018).
  Google Scholar

KONKURS KRYTYK MÓWI, http://kameraakcja.com.pl/o-festiwalu-2/poprzednie-edycje/edycja-2014/konkursy-2014/konkurs-krytyk-mowi/ (dostęp: 26.08.2018).
  Google Scholar

Konkurs „Krytyk mówi” edycja 2018, http://kameraakcja.com.pl/konkurs-krytyk-mowi-2/ (dostęp: 26.08.2018).
  Google Scholar

Konkurs Krytyk Mówi, http://kameraakcja.com.pl/edycja-2016/konkurs-krytyk-mowi/ (dostęp: 26.08.2018).
  Google Scholar

Krytyk kradnie? Wideo-eseje filmowe, http://kameraakcja.com.pl/edycja-2016/krytyk-kradnie-wideo-eseje-filmowe/ (dostęp: 04.09.2018).
  Google Scholar

PANELE DYSKUSYJNE, http://kameraakcja.com.pl/o-festiwalu-2/poprzednie-edycje/edycja-2013-2/program-3/panele-dyskusyjne-2/ (dostęp: 25.08.2018).
  Google Scholar

Polski Instytut Sztuki Filmowej, https://www.pisf.pl (dostęp: 06.09.2018).
  Google Scholar

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI, http://kameraakcja.com.pl/o-festiwalu-2/poprzednie-edycje/edycja-marzec-2012/konkursy-2/k-etiud-i-animacji/ (dostęp: 25.08.2018).
  Google Scholar

Regulamin konkursu „Krytyk mówi”, http://kameraakcja.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/Regulamin-Konkursu-Krytyk-Mówi-9.-FKA_PG.pdf (dostęp: 26.08.2018).
  Google Scholar

Regulamin konkursu „Po seansie. Zostań krytykiem filmowym. Konkurs na tekst krytyczny o tematyce filmowej”, http://kameraakcja.com.pl/wp-content/uploads/2012/01/konkurs-zostan-krytykiem-filmowym-2012.pdf (dostęp: 25.08.2018).
  Google Scholar

Relacje z wydarzeń. Dzień 4 – Na wizji – panel dyskusyjny, http://kameraakcja.com.pl/o-festiwalu-2/poprzednie-edycje/edycja-marzec-2012/relacje-recenzje/ (dostęp: 25.08.2018).
  Google Scholar

ROBOTNICY OPUSZCZAJĄ MIEJSCA PRACY, https://msl.org.pl/wydarzeniams/publikacje/robotnicy-opuszczaja-miejsca-pracy---workers-leaving-the-workplace,60.html (dostęp: 06.09.2018).
  Google Scholar

Syska Rafał, Filmoznawstwo vs. kinofilia, „Ekrany” 2012, nr 6(10).
  Google Scholar

The DIEM Project, https://thediemproject.wordpress.com (dostęp: 04.09.2018).
  Google Scholar

WARSZTATY I SPOTKANIA, http://kameraakcja.com.pl/o-festiwalu-2/poprzednie-edycje/edycja-2013-2/program-3/warsztaty-i-spotkania/ (dostęp: 25.08.2018).
  Google Scholar

Wszyscy jesteśmy krytykami – debata moderowana przez Annę Bielak i Rafała Syskę, „Ekrany” 2012, nr 6(10).
  Google Scholar

Zając Bartosz, Esej audiowizualny – w stronę historii, [w:] Paradygmaty współczesnego kina, red. Ryszard W. Kluszczyński, Tomasz Kłys, Natasza Korczarowska-Różycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
DOI: https://doi.org/10.18778/7969-538-6.07   Google Scholar

Filmografia
  Google Scholar

Honest Trailers - The Wolf of Wall Street, twórcy: Screen Junkies, https://www.youtube.com/watch?v=BzpIB5TJ7LI (dostęp: 03.09.2018).
  Google Scholar

Kanał Screen Junkies w serwisie YouTube, https://www.youtube.com/channel/UCOpcACMWblDls9Z6GERVi1A (dostęp: 03.09.2018).
  Google Scholar

Kanał Sfilmowani w serwisie YouTube, https://www.youtube.com/user/SfilmowaniTV (dostęp: 09.08.2018).
  Google Scholar

Kevin B. Lee (Video-Essayist, Berlin): 10th anniversary of video essays, twórcy: Merz Akademie, https://vimeo.com/220432625 (dostęp: 21.07.2018).
  Google Scholar

Konkurs Krytyk Mówi 2014 - Diana Dąbrowska, https://www.youtube.com/watch?v=NxZvjAeTWf0 (dostęp: 04.09.2018).
  Google Scholar

Konkurs "Krytyk mówi" 2017 - Aniela Janowska, https://www.youtube.com/watch?v=EAOffQIAJYI (dostęp: 04.09.2018).
  Google Scholar

The Spielberg Face, twórcy: K. B. Lee, https://vimeo.com/199572277 (dostęp: 07.09.2018).
  Google Scholar

There Will Be Blood with gaze locations of 11 viewers, twórcy: The DIEM Project, https://vimeo.com/19788132 (dostęp: 04.09.2018).
  Google Scholar

Wideoesej: A Joke by Ingmar Bergman, twórcy: K. Klimek, 2018, https://www.nowehoryzonty.pl/akt.do?r=enh&id=5389 (dostęp: 9.08.2018).
  Google Scholar

Wolf of Wall Street: Just the 'F' Words, twórcy: Screen Junkies, https://www.youtube.com/watch?v=mn49DiI9Gag (dostęp: 07.09.2018).
  Google Scholar

Z Jakubem Dębskim o wideokrytyce filmowej, twórcy: Ekrany Film&Media, https://www.youtube.com/watch?v=e1kA5YT8bJo&t=19s (dostęp: 09.08.2018).
  Google Scholar

Materiały dodatkowe
  Google Scholar

Nagranie z panelu dyskusyjnego „Sztuka kradzieży. O wizualnej krytyce filmowej”, który odbył się 7 października 2016 roku podczas 7. edycji Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Wzięli w nim udział: Michał Oleszczyk, Stanisław Liguziński oraz Kuba Mikurda. Rozmowę moderował Michał Pabiś-Orzeszyna.
  Google Scholar

Wywiad z Dianą Dąbrowską przeprowadzony przez Patrycję Chuszcz 16 sierpnia 2018 roku.
  Google Scholar

Wywiad z Kubą Mikurdą i Stanisławem Liguzińskim przeprowadzony przez Patrycję Chuszcz 16 czerwca 2018 roku.
  Google Scholar

Wywiad z Malwiną Czajką przeprowadzony przez Patrycję Chuszcz 3 lipca 2018 roku.
  Google Scholar

Wywiad z Malwiną Czajką i Przemysławem Glajznerem przeprowadzony przez Patrycję Chuszcz 11 kwietnia 2017 roku
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Chuszcz, P. (2018) „Od teorii filmu do wideoesejów – ewolucja Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja (2010-2018)”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 134–148. doi: 10.36744/kf.1865.

Autorzy

Patrycja Chuszcz 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki Polska

Studentka II stopnia kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. W kręgu jej zainteresowań znajdują się festiwale filmowe, krytyka i teoria filmowa oraz kultura krajów hiszpańskojęzycznych.Statystyki

Abstract views: 47
PDF downloads: 30


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Patrycja Chuszcz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.