Autorstwo telewizyjne i komediowi showrunnerzy. Przypadek Grega Danielsa

Dawid Junke

dawid.junke@gmail.com
Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4894-994X

Abstrakt

Artykuł skupia się na sylwetce Grega Danielsa, uznanego showrunnera seriali komediowych, kojarzonego przede wszystkim z amerykańską wersją sitcomu The Office (NBC, 2005-2013) oraz tytułami takimi jak King of the Hill (Fox, 1997-2010), Space Force (Netflix, 2020-2022) i Upload (Amazon, 2020-). Korzystając z wywiadów prasowych i podcastowych z Danielsem oraz jego współpracownikami, historii mówionych wydanych w formie książkowej oraz przeprowadzonego osobiście pogłębionego wywiadu, autor opisuje metody twórcze showrunnera oraz wpisuje je w szerszy kontekst autorstwa seriali telewizyjnych i streamingowych. Zgromadzone materiały zostały zinterpretowane w paradygmacie krytycznych studiów nad przemysłami medialnymi i z użyciem modelu autorstwa przez zarządzanie Jasona Mittella. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Televisual Authorship and Comedy Showrunners: The Case of Greg Daniels]


Słowa kluczowe:

Greg Daniels, showrunner, autorstwo seriali telewizyjnych, teoria autorska, sitcom, krytyczne studia nad przemysłami medialnymi

Baumgartner, B., Silverman, B. (2021). Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office (Kindle edition). New York: Custom House.
  Google Scholar

Cones, J. W. (1992). Film Finance and Distribution: A Dictionary of Terms. Los Angeles: Silman-James Press.
  Google Scholar

Havens, T., Lotz, A. D., Tinic, S. (2009). Critical Media Industry Studies: A Research Approach. Communication, Culture & Critique, 2 (2), pp. 234-253.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1753-9137.2009.01037.x   Google Scholar

Mills, B. (2004). Comedy Verite: Contemporary Sitcom Form. Screen, 45 (1), pp. 63-78. https://doi.org/10.1093/screen/45.1.63
DOI: https://doi.org/10.1093/screen/45.1.63   Google Scholar

Mittell, J. (2015). Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. New York – London: New York University Press.
  Google Scholar

Nannicelli, T. (2016). Appreciating the Art of Television: A Philosophical Perspective. New York – London: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315732633   Google Scholar

Przylipiak, M. (2000). Poetyka kina dokumentalnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Google Scholar

Wagner, J. (31 October 2020). Exeter People: Greg Daniels ’81. The Exeter Bulletin (Fall), https://www.exeter.edu/people/greg-daniels
  Google Scholar


Opublikowane
2023-12-28

Cited By / Share

Junke, D. (2023) „Autorstwo telewizyjne i komediowi showrunnerzy. Przypadek Grega Danielsa”, Kwartalnik Filmowy, (124), s. 161–178. doi: 10.36744/kf.1821.

Autorzy

Dawid Junke 
dawid.junke@gmail.com
Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0002-4894-994X

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta programu Fulbrighta. Badacz kultury popularnej zafascynowany serialami telewizyjnymi, filmami i narracjami w innych mediach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kulturowych aspektów produkcji i recepcji seriali telewizyjnych. Autor monografii Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych (2018). W roku 2022 Visiting Assistant Professor na University of Washington w Seattle.Statystyki

Abstract views: 97
PDF downloads: 95


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Dawid Junke

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.