Dekada Zjazdu w Kamieniu Śląskim

Michał Pabiś-Orzeszyna

michal.pabis@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4391-2846

Abstrakt

W książce Od Wydziału Propagandy Filmowej do Centralnego Urzędu Kinematografii. Pierwsza dekada partyjno-państwowego monopolu w polskim kinie (2022) Ewa Gębicka opisuje jeden z najbardziej niejednoznacznych okresów w historii środkowoeuropejskiego filmu – powojenne lata 1944-1955. Przekonuje, że przyjęty w filmoznawstwie podział na chaotyczne rządy twórców (1944-1947) i czas zintensyfikowanej ofensywy władzy politycznej (1948-1955) jest trafny, a całe dziesięciolecie ocenia krytycznie – jako ślepą uliczkę lekceważenia autonomii kultury artystycznej, potrzeb widowni oraz wolnorynkowej, jej zdaniem, istoty kinematografii. Jej wnioski są rezultatem wieloletnich kwerend w AAN oraz FINA. Autorka wykonała ogromną pracę naukową, istnieje więc pokusa, aby ją zreferować i zaakceptować jako daną. Jednak interpretacje Gębickiej zasługują na dialog, a historiograficzna poetyka, którą reprezentuje, powinna być rozumiana jako emblemat przemian stylów badania kina PRL, ze wszystkimi zaletami i ambiwalencjami.


Słowa kluczowe:

industrializacja, socrealizm, kinofikacja, rozpowszechnianie filmów

[J. G.] (1945, 21 lipca). Spoważniała Muza. Wizyta u polskich filmowców. Rzeczpospolita, s. 21.
  Google Scholar

Benjamin, W. (2005). Pasaże (red. R. Tiedemann, tłum. I. Kania). Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
  Google Scholar

Elsaesser, T., Barker, A. (1990). Early Cinema: Space, Frame, Narrative. London: British Film Institute.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781838710170   Google Scholar

Gębicka, E. (2022). Od Wydziału Propagandy Filmowej do Centralnego Urzędu Kinematografii. Pierwsza dekada partyjno-państwowego monopolu w polskim kinie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Google Scholar

Latkowski, S., Majewski, M., Bielakowski, C., Nisztor, P., Burzyńska, A., Sadowski, G., Apelska, J. (2014, 27 grudnia). Afera podsłuchowa. Wprost. https://www.wprost. pl/486636/teksty-roku-afera-podsluchowa.html
  Google Scholar

Leszczyński, A. (2015). Antyliberalizm i kolektywizm. Polityka i gospodarka od II wojny światowej do lat siedemdziesiątych na przykładzie polskich programów powojennej odbudowy. Pamięć i Sprawiedliwość, (1), ss. 131-143.
  Google Scholar

Madej, A. (1997). Jest źle, ale musi być lepiej. Kwartalnik Filmowy, (18), ss. 190-206.
  Google Scholar

Zwierzchowski, P., Kornacki, K. (2014). Metodologiczne problemy badania kina PRL-u. Kwartalnik Filmowy, (85), ss. 28-39.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-09-27

Cited By / Share

Pabiś-Orzeszyna, M. (2023) „Dekada Zjazdu w Kamieniu Śląskim”, Kwartalnik Filmowy, (123), s. 231–239. doi: 10.36744/kf.1728.

Autorzy

Michał Pabiś-Orzeszyna 
michal.pabis@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0003-4391-2846

Pracuje w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2019 r. prowadzi badania nad mediami immersyjnymi (Laboratorium Narracji Wizualnej w Szkole Filmowej w Łodzi) oraz mediami środowiskowymi (jako co-leader NECS Sustainable Media Workgroup). Od 2021 r. realizuje badania w projektach: „Opracowanie krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030” (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz „Studia animacji w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa” (Narodowe Centrum Nauki i Czeska Agencja Grantowa).

 Statystyki

Abstract views: 131
PDF downloads: 80


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Michał Pabiś-Orzeszyna

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.