Egzotyczna Europa. Eskapady popularnego kina indyjskiego na Stary Kontynent w XXI w.

Krzysztof Stachowiak

krst@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1257-4090

Malwina Balcerak


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1050-0514

Abstrakt

Artykuł ma na celu określenie skali wykorzystania europejskich lokalizacji w popularnym kinie indyjskim oraz wyjaśnienie czynników, które wpłynęły na zainteresowanie Europą przez twórców filmowych z Indii. W pierwszej części przeprowadzono analizę liczby produkcji z tego kraju w Europie, ich rozłożenie przestrzenne (według krajów i regionów) oraz jego zmiany w czasie. Badanie to pokazało, że zainteresowanie europejskimi lokalizacjami wzrosło znacząco w pierwszych dekadach XXI w. W kolejnych częściach artykułu autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kino indyjskie coraz częściej korzysta z zagranicznych lokalizacji i jakie są tego konsekwencje. Przedstawiono tu także przemiany w przemyśle filmowym Indii, które spowodowały powstanie „globalnego Bollywood”.

W niniejszym artykule (w referencyjnym wydaniu papierowym) omyłkowo zamieniono miejscami wykresy nr 1 (s. 51) i nr 2 (s. 52). Wersja PDF do pobrania została poprawiona.

Instytucje finansujące

Artykuł powstał w ramach realizacji projektu „Indyjski przemysł filmowy jako czynnik nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2017/27/Z/HS4/00039).

Słowa kluczowe:

kino indyjskie, Bollywood, Europa

Deshpande, S. (2005). The Consumable Hero of Globalised India. W: R. Kaur, A. J. Sinha (red.), Bollyworld: Popular Indian Cinema through a Transnational Lens (ss. 186-203). New Delhi: Sage.
  Google Scholar

Dwyer, R. (2006). Bollywood Bourgeois. India International Centre Quarterly, 33 (3-4), ss. 222-231.
  Google Scholar

Krämer, L. (2016). Bollywood in Britain: Cinema, Brand, Discursive Complex. London: Bloomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781501307607   Google Scholar

Lorenzen, M., Taeube, F. A. (2007). Breakout from Bollywood?: Internationalization of Indian Film Industry. Frederiksberg: DRUID Working Paper (nr 7-6).
  Google Scholar

Mishra, V. (2002). Bollywood Cinema: Temples of Desire. London: Routledge.
  Google Scholar

Punathambekar, A. (2013). From Bombay to Bollywood: The Making of a Global Media Industry. New York: New York University Press.
  Google Scholar

Rajadhyaksha, A. (2003). The „Bollywoodization” of the Indian Cinema: Cultural Nationalism in a Global Arena. Inter-Asia Cultural Studies, 4 (1), ss. 25-39.
DOI: https://doi.org/10.1080/1464937032000060195   Google Scholar

Thomas, R. (1985). Indian Cinema: Pleasures and Popularity. Screen, 26 (3-4), ss. 116-131.
DOI: https://doi.org/10.1093/screen/26.3-4.116   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Stachowiak, K. i Balcerak, M. (2022) „Egzotyczna Europa. Eskapady popularnego kina indyjskiego na Stary Kontynent w XXI w. ”, Kwartalnik Filmowy, (120), s. 46–66. doi: 10.36744/kf.1372.

Autorzy

Krzysztof Stachowiak 
krst@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska
https://orcid.org/0000-0002-1257-4090

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Jego badania dotyczą gospodarki kreatywnej, miast kreatywnych, ekonomicznych i przestrzennych mechanizmów działania branż kreatywnych, gospodarki opartej na wiedzy. Badania prowadził w Polsce, jak i za granicą, jako wizytujący pracownik naukowy na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii (University of Portsmouth, University of Birmingham), Finlandii (Helsinki School of Economics), Kanadzie (University of Toronto) i USA (Clark University). Autor publikacji poświęconych gospodarce kreatywnej oraz roli sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów, m.in.: Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna (2017). Jest kierownikiem polskiego zespołu międzynarodowego projektu badawczego „FilmInd – Indyjski przemysł filmowy jako czynnik nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą”, realizowanego w ramach inicjatywy EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities).


Autorzy

Malwina Balcerak 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska
https://orcid.org/0000-0002-1050-0514

Doktorantka na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej badania koncentrują się na sztuce publicznej (rola sztuki publicznej w rozwoju miast), geografii filmu, geografii kultury oraz festiwalizacji przestrzeni miejskiej. Jest członkiem zespołu międzynarodowego projektu badawczego „FilmInd – Indyjski przemysł filmowy jako czynnik nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą”, realizowanego w ramach inicjatywy EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities).Statystyki

Abstract views: 88
PDF downloads: 26


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Krzysztof Stachowiak, Malwina Balcerak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.