Zmiana terminu nadsyłania tekstów do tomu nr 112

2020-08-26

Termin zgłaszania tekstów do tomu nr 112 ("Polski dokument, polska animacja") został przesunięty do 2 października 2020 r.