Trajektorie podnoszenia świadomości w amerykańskich dokumentach drugiej fali feminizmu

Dagmara Rode

Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-7339-9492

Abstrakt

Dzięki obserwacji współczesnego ruchu feministycznego można dostrzec zaskakujące nieraz połączenia z dokonaniami poprzednich pokoleń działaczek kobiecych, ujawniające się w reinterpretowanych wciąż od nowa strategiach działania, jak sięganie do osobistego doświadczenia. Podnoszenie świadomości, ukształtowane w czasie drugiej fali zachodniego feminizmu, wpłynęło na realizacje artystyczne, w tym na feministyczny film dokumentalny lat 70. Celem artykułu jest scharakteryzowanie różnych sposobów realizowania strategii podnoszenia świadomości w Janie’s Janie Geri Ashur (we współpracy z Peterem Bartonem, Marilyn Mulford i Stephanie Palewski, 1970), The Woman’s Film San Francisco Newsreel (1971) i Rape JoAnn Elam (1975). Przybliżywszy samą kwestię podnoszenia świadomości, autorka demonstruje, jak struktura grup podejmujących tę aktywność przekłada się na analizowane prace dzięki m.in. „opowieściom pestkom”, niehierarchicznym relacjom między filmowczyniami a bohaterkami czy chwytom naruszającym strukturę rzeczywistości.

Słowa kluczowe:

podnoszenie świadomości, feministyczny film dokumentalny, druga fala feminizmu

Barlow, M. (2003). Feminism 101: The New York Women’s Video Festival, 1972-1980. Camera Obscura, 18 (3), ss. 3-38. https://doi.org/10.1215/02705346-18-3_54-3
DOI: https://doi.org/10.1215/02705346-18-3_54-3   Google Scholar

Brownmiller, S. (1999). In Our Time: Memoir of a Revolution. New York: Delta.
  Google Scholar

Brunner, E., Partlow-Lefevre, S. (2020). #MeToo as Networked Collective: Examining Consciousness-Raising on Wild Public Networks. Communication and Critical/Cultural Studies, 17 (2), ss. 166-182. https://doi.org/10.1080/14791420.2020.1750043
DOI: https://doi.org/10.1080/14791420.2020.1750043   Google Scholar

Campbell, K. K. (1973). The Rhetoric of Women’s Liberation: An Oxymoron. Quarterly Journal of Speech, 59 (1), ss. 74-86. https://doi.org/10.1080/00335637309383155
DOI: https://doi.org/10.1080/00335637309383155   Google Scholar

Dubriwny, T. N. (2005). Consciousness-Raising as Collective Rhetoric: The Articulation of Experience in the Redstockings’ Abortion Speak-Out of 1969. Quarterly Journal of Speech, 91 (4), ss. 395-422. https://doi.org/10.1080/00335630500488275
DOI: https://doi.org/10.1080/00335630500488275   Google Scholar

Gever, M. (1983). Video Politics: Early Feminist Projects. Afterimage, 11 (1-2), ss. 25-27.
  Google Scholar

Hanisch, C. (1969). The Personal Is Political. W: S. Firestone , A. Koedt (red.), Notes from the Second Year: Women’s Liberation. New York: Radical Feminism. http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PersonalIsPol.pdf
  Google Scholar

Hayden, S. (2018). Toward a Collective Rhetoric Rooted in Choice: Consciousness Raising in the Boston Women’s Health Book Collective’s „Ourselves and Our Children”. Quarterly Journal of Speech, 104 (3), ss. 235-256. https://doi.org/10.1080/00335630.2018.1486034
DOI: https://doi.org/10.1080/00335630.2018.1486034   Google Scholar

hooks, b. (2013). Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum (tłum. E. Majewska). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  Google Scholar

Juhasz, A. (1999). They Said We Were Trying to Show Reality – All I Want to Show Is My Video: The Politics of the Realist Feminist Documentary. W: J. M. Gaines, M. Renov (red.), Collecting Visible Evidence (ss. 190-215). Minneapolis – London: University of Minnesota Press.
  Google Scholar

Juhasz, A. (2001). Introduction. W: A. Juhasz (red.), Women of Vision. Histories of Feminist Film and Video (ss. 1-44). Minneapolis – London: University of Minnesota Press.
  Google Scholar

Kalc̆ik, S. (1975). „… Like Ann’s Gynecologist or the Time I Was Almost Raped”: Personal Narratives in Women’s Rap Groups. The Journal of American Folklore, 88 (347), ss. 3-11. https://doi.org/10.2307/539181
DOI: https://doi.org/10.2307/539181   Google Scholar

Lesage, J. (1978). The Political Aesthetics of the Feminist Documentary Film. Quarterly Review of Film Studies, 3 (4), ss. 507-523.
DOI: https://doi.org/10.1080/10509207809391421   Google Scholar

Lesage, J. (1978a). Disarming Film Rape. Jump Cut, (19), ss.14-16. https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC19folder/RapeElam.html
  Google Scholar

Martin, C. E., Valenti, V. (2013). # FemFuture: Online Revolution. http://bcrw.barnard.edu/wp-content/nfs/reports/NFS8-FemFuture-Online-Revolution-Report-April-15-2013.pdf
  Google Scholar

McGarry, E. (1975). Documentary, Realism & Women’s Cinema. Women and Film, 2 (7), ss. 50-59.
  Google Scholar

Nichols, B. (1992). Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press.
  Google Scholar

Sarachild, K. (1978). Consciousness-Rising: A Radical Weapon. W: K. Sarachild, C. Hanisch, F. Levine, B. Leon, C. Price (red.), Feminist Revolution: An Abridged Edition With Additional Writings (ss. 144-150). New York: Redstockings of the Women’s Liberation Movement, Random House.
  Google Scholar

Warren, S. (2012). Consciousness-Raising and Difference in „The Woman’s Film” (1971) and „Self-Health” (1974). Jump Cut, (54). https://www.ejumpcut.org/archive/jc54.2012/Warren70sFemstDocs/index.html.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-01-13

Cited By / Share

Rode, D. (2022) „Trajektorie podnoszenia świadomości w amerykańskich dokumentach drugiej fali feminizmu”, Kwartalnik Filmowy, (116), s. 37–56. doi: 10.36744/kf.956.

Autorzy

Dagmara Rode 
https://orcid.org/0000-0002-7339-9492

Adiunktka w Katedrze Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książki Polityka w pierwszej osobie. Twórczość Dereka Jarmana (2014), a także artykułów poświęconych sztuce feministycznej i aktywizmowi, filmowi eksperymentalnemu oraz sztuce wideo. Jest członkinią feministycznego kolektywu Manifa Łódź.Statystyki

Abstract views: 131
PDF downloads: 100


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Dagmara Rode

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA