Film niezależny na rzecz solidarności traum w kinie Turcji

Fatma Edemen

Uniwerytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0003-4432-8991

Abstrakt

Pojęcie pamięci wielokierunkowej zostało wprowadzone przez Michaela Rothberga w 2009 r. w pracy Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji. Później zaś wielu innych badaczy wykorzystywało tę koncepcję do analizy dzieł sztuki, w tym także filmów. Choć dotyczy ona przede wszystkim kwestii możliwości ustanowienia solidarności między pamięcią czy traumą wspólnot odległych od siebie geograficznie i kulturowo, w tekście autorka zaznacza, jak kluczową rolę odgrywa to pojęcie w przypadku społeczności wielokulturowych oraz dotkniętych różnorodnymi traumami. Kategoria pamięci wielokulturowej, a w ślad za nią także koncepcja pamięci wędrującej czy postpamięci, są analizowane w kontekście niezależnego tureckiego filmu Future Lasts Forever (Gelecek Uzun Sürer, 2011) w reżyserii Özcana Alpera. Krytyczna refleksja na temat filmu pozwala ukazać wielokierunkową pamięć traumatycznej przeszłości Turcji jako szansę na rzeczywiste budowanie solidarności. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Independent Film for Solidarity of Traumas in the Cinema of Turkey]

Słowa kluczowe:

film niezależny, studia nad pamięcią, pamięć wielokierunkowa, pamięć wędrująca, postpamięć

Akser, M. (2012). Türkiye’de Bağımsız Sinema Akımları Her Daim Bağımlı. Panorama Khas. https://panorama.khas.edu.tr/turkiyede-bagimsiz-sinema-akimlari-her-daim-bagimli-384
  Google Scholar

Çelik, A. (2020, April 8). The Armenian Genocide in Kurdish Collective Memory. Middle East Research and Information Project. https://merip.org/2020/08/the-armenian-genocide-in-kurdish-collective-memory/
  Google Scholar

Erll, A. (2017). Travelling Memory in European Film: Towards a Morphology of Mnemonic Relationality. Image and Narrative, 18 (1), pp. 5-19.
  Google Scholar

Hirsch, M. (2012). The Generation of Postmemory. New York: Columbia University Press.
DOI: https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816674695.003.0009   Google Scholar

Rothberg, M. (2009). Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Stanford: Stanford University Press.
  Google Scholar

Suner, A. (2015). Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek. İstanbul: Metis.
  Google Scholar


Opublikowane
2022-01-13

Cited By / Share

Edemen, F. (2022) „Film niezależny na rzecz solidarności traum w kinie Turcji”, Kwartalnik Filmowy, (116), s. 6–21. doi: 10.36744/kf.946.

Autorzy

Fatma Edemen 
https://orcid.org/0000-0003-4432-8991

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka dziennikarstwa (studia I stopnia) na Uniwersytecie w Ankarze oraz kulturoznawstwa (porównawcze studia nad dziedzictwem - studia II stopnia) na Uniwersytecie Jagiellońskim.Statystyki

Abstract views: 187
PDF downloads: 196


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Fatma Edemen

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA