Nawidzenie. O kino-myśleniu poza metafizyką na przykładzie filmu Abbasa Kiarostamiego „Smak czereśni” (przypis do Jeana-Luca Nancy’ego)

Janusz Bohdziewicz

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Akademia Pomorska w Słupsku (Polska)

Abstrakt

Celem tekstu jest refleksja nad możliwością myśli filmowej poza uwarunkowaniami metafizyki. Esej rozważa tę kwestię na marginesie filmu Abbasa Kiarostamiego Smak czereśni, w nawiązaniu do myśli Martina Heideggera i Jeana-Luca Nancy’ego. Autor krótko interpretuje film, wskazując jego główny problem oraz sposób jego rozwiązania przez reżysera – zastosowanie niekonwencjonalnych środków artystycznych w relacji do przekazywanych treści zmusza widza do wyjścia z nawykowego rozumienia filmu, ale i z myśli o rzeczywistości. To wyjście można opisać filozoficznie – film pozwala doświadczyć nieoczywistej oczywistości i zwrócić uwagę na jej prymarną zależność od samej możliwości bycia: prześwitu. W nim wszelkie obrazy winny być traktowane jako na-widzenia, napływające ku człowiekowi z samego światła i wyzwalające ku współtworzeniu świata. Dzieło Kiarostamiego jest przykładem spotkania otwartego artysty z dynamiczną ewidencją bycia, zrealizowanego na błonie filmowej niczym acheiropoietyczne ikony.


Słowa kluczowe:

Abbas Kiarostami, Martin Heidegger, Jean-Luc Nancy

Flusser, Vilém. „Ku uniwersum obrazów technicznych”, tłum. A. Gwóźdź. W: Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A. Gwóźdź. Kraków 1994.
  Google Scholar

Heidegger, Martin. „Koniec filozofii i zadanie myślenia”, tłum. K. Michalski. W: Drogi współczesnej filozofii, red. M.J. Siemek. Warszawa: PIW, 1978.
  Google Scholar

Heidegger, Martin. Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), tłum. B. Baran, J. Mizera. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1996.
  Google Scholar

McLuhan, Marshall. Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, tłum. E. Różalska, J.M. Stokłosa. Poznań: Zysk i S-ka, 2001.
  Google Scholar

Nancy, Jean-Luc. The Evidence of Film. Abbas Kiarostami, tłum. Ch. Irizarry, V. Andermatt Conley. Bruxelles: Yves Gevaert, 2001.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-31

Cited By / Share

Bohdziewicz, J. (2016) „Nawidzenie. O kino-myśleniu poza metafizyką na przykładzie filmu Abbasa Kiarostamiego «Smak czereśni» (przypis do Jeana-Luca Nancy’ego)”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 216–225. doi: 10.36744/kf.2150.

Autorzy

Janusz Bohdziewicz 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Akademia Pomorska w Słupsku Polska

Teoretyk mediów i kultury, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Badań Kultu­rowych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autor książki Piękno aktualności. Telewizja bycia u progu czasu (2014).Statystyki

Abstract views: 32
PDF downloads: 22


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Janusz Bohdziewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.