Wychodząc z „baserri”. Queerowe kino baskijskie dzisiaj

Katixa Agirre

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Kraju Basków (UPV/EHU) (Hiszpania)

Iratxe Fresneda


Uniwersytet Kraju Basków (UPV/EHU) (Hiszpania)

Abstrakt

W niniejszym artykule autorki przyglądają się temu, jak nowe kino baskijskie – zwłaszcza to realizowane w języku baskijskim – reprezentuje seks i miłość w obrębie społeczności LGBT. Agirre i Fresneda skupiają się na dwóch filmach: Ander (reż. Roberto Castón, 2009) – historii miłosnej między rolnikiem i jego imigranckim pomocnikiem, oraz 80 dni (reż. José María Goenaga, Jon Garaño, 2010) – opowieści o romansie między dwiema starszymi kobietami, które przyjaźniły się w młodości. Agirre i Fresneda dowodzą, że tematyka gejowska zostaje w tych filmach spleciona z wyznacznikami tradycyjnej baskijskiej tożsamości, zwłaszcza tymi, które odnoszą się klasycznego konfliktu tożsamościowego wiążącego się z przynależnością do przestrzeni wiejskiej bądź miejskiej, a nawet prywatnej bądź publicznej, co jest symbolizowane przez baserri – tradycyjne baskijskie gospodarstwo wiejskie, które w obu filmach pełni kluczową rolę.


Słowa kluczowe:

nowe kino baskijskie, queer, LGBT, Roberto Castón, José María Goenaga, Jon Garaño, baserri

Alguacil, J. Espacio público, ciudad y conjuntos históricos. Cuadernos 22, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (2008), ISBN: 978-84-8226-824-6, pp. 167–185.
  Google Scholar

Bilbao Terreros, G. (2013) “Baserritarra : Identity, Violence and the Other in Post-Franco Basque Cinema”. Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, Volume 17. Pp. 9-28
DOI: https://doi.org/10.1353/hcs.2013.0009   Google Scholar

Colmeiro, J. and Gabilondo, J. (2013) “Negotiating the Local and the Global”, in A Companion to Spanish Cinema (eds J. Labanyi and T. Pavlović), Oxford: Blackwell Publishing. Pp. 81-110
DOI: https://doi.org/10.1002/9781118322765.ch4   Google Scholar

Davies, A. (2009). “Woman and Home: Gender and the Theorisation of Basque (National) Cinema”. Journal of Spanish Cultural Studies, 10: 3, pp. 359-372
DOI: https://doi.org/10.1080/14636200903186913   Google Scholar

de Pablo, S. (2012) The Basque Nation on-screen: cinema, nationalism and political violence. Reno: Center for Basque Studies
  Google Scholar

Francisco Amat, Andrea, and Lidón Moliner Miravet. "Porque la visibilidad importa: una propuesta para trabajar la diversidad sexual en la ESO a través de la educación en medios." (2011). Revista de Educación Inclusiva, Vol. 4, Nº. 2.
  Google Scholar

Medina, R. (2010). Ageing, lesbianism and heteronormativity in the Basque film In 80 days .
  Google Scholar

Mira, A. (2010). Después de Ellen: paradigmas de representación lésbica en las series de televisión actuales. Centro de estudios Andaluces.
  Google Scholar

Perriam, C. (2012). Spanish Queer Cinema. Edinburgh University Press.
DOI: https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748665860.001.0001   Google Scholar

Roldán Larreta, Carlos (1999). El cine del País Vasco: de Ama Lur (1968) a Airbag (1997) Donostia: Eusko Ikaskuntza.
  Google Scholar

Wallace, L. (2009). Lesbianism, Cinema, Space. New York: Routledge.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Agirre, K. i Fresneda, I. (2018) „Wychodząc z «baserri». Queerowe kino baskijskie dzisiaj”, Kwartalnik Filmowy, (101-102), s. 223–230. doi: 10.36744/kf.1960.

Autorzy

Katixa Agirre 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Kraju Basków (UPV/EHU) Hiszpania

Wykładowczyni na Wydziale Komunikacji Audiowizualnej na Uniwersytecie Kraju Basków (UPV/EHU). W latach 2011-2013 prowadziła badania postdoktorskie na uczelniach: Queen Mary, University of London oraz School of Film and Television Studies, University of East Anglia. Publikuje także prozę w języku baskij­skim.


Autorzy

Iratxe Fresneda 

Uniwersytet Kraju Basków (UPV/EHU) Hiszpania

Filmoznawczyni ze stopniem doktora, reżyserka, producentka. Wykłada na Wydziale Komunikacji Audiowizualnej na Uni­wersytecie Kraju Basków (UPV/EHU), gdzie pro­wadzi kursy z zakresu teorii feministycznej i scenopisarstwa filmów niefikcjonalnych. Jej praca doktorska dotyczyła stereotypów kobiet w filmach Larsa von Triera. Autorka filmów do­kumentalnych Irrintziaren Oihartzunak (2016) oraz Cold Lands (2018).

 Statystyki

Abstract views: 41
PDF downloads: 24


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Katixa Agirre, Iratxe Fresneda

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.