Główne tendencje we współczesnym kinie węgierskim. Surrealistyczne opowieści, historia, która przestaje być martyrologią, kino gatunków przeżywa renesans

Grzegorz Bubak

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

W świadomości polskiego widza kino węgierskie wciąż wiąże się ze stereotypowym postrzeganiem tych filmów jako hermetycznych, nieprzystępnych, ponurych, pesymistycznych w swojej wymowie; tę niedostępność wzmacnia dodatkowo bariera językowa. Obserwując jednak najnowsze dokonania kinematografii węgierskiej, można dostrzec, że wspomniane stereotypy w coraz mniejszym stopniu charakteryzują kino na Węgrzech. Z jednej strony obserwujemy transgresję konwencji, natomiast z drugiej strony powrót do kina gatunków. Jeśli dodamy do tego nowe, uzdrawiające spojrzenie na historię, okaże się, że jesteśmy świadkami rozwoju kina interesującego, potrafiącego o wielu problemach opowiadać w sposób nieschematyczny, a przez to ciekawy i pomysłowy. W kontekście liczny nagród i wyróżnień ryzykowna przestaje być teza, że obecnie kino węgierskie przeżywa swoją drugą złotą erę. W swym artykule autor dokonuje przeglądu najważniejszych tendencji i kierunków we współczesnym kinie węgierskim.


Słowa kluczowe:

kino węgierskie, kino gatunkowe, kino współczesne

Bujdosó, Bori. „Magyar film így még nem volt vices.” Origo.hu. 09.04.2018. www.origo.hu/filmklub/blog/riport/filmfesztival/20140706-kritika-zomboracz-virag-utoelet-cimu-filmjerol.html.
  Google Scholar

Góralczyk, Bogdan. „Węgry Horthyego.” Mówią wieki, Czerwiec 2010.
  Google Scholar

Gyárfás, Dóra. „Interjú Fonyó Gergely rendezővel.” Origo.hu. 09.04.2018. www.origo.hu/filmklub/blog/interju/exkluziv/20111009-fonyo-gergely-interju-made-in-hungaria-tarsas-jatek-tibor.html.
  Google Scholar

„Magyar film – Új aranykor?” Mnf.hu. 09.04.2018. www.mnf.hu/hu/hirek/magyar-film-uj-aranykor.
  Google Scholar

Romsics, Ignác. „A Horthy-Korszak. Válogatott tanulmányok” Helikon. Budapest 2017
  Google Scholar

Słownik filmu, Red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010
  Google Scholar

Złota era kina węgierskiego, Red. Robert Kardzis i Jan Topolski. Korporacja Ha!art, Kraków 2009.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Bubak, G. (2018) „Główne tendencje we współczesnym kinie węgierskim. Surrealistyczne opowieści, historia, która przestaje być martyrologią, kino gatunków przeżywa renesans”, Kwartalnik Filmowy, (101-102), s. 131–142. doi: 10.36744/kf.1949.

Autorzy

Grzegorz Bubak 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Dr hab., kierownik i adiunkt w Zakładzie Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent hungarystyki i filmoznawstwa tamże; zajmuje się historią kinemato­grafii węgierskiej oraz historią Węgier w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury. Opublikował m.in. monografię Twórczość fil­mowa Istvana Szabó (2003) oraz Od ekspery­mentu do fabuły. Twórczość filmowa Petera Timara (2013). Ma na swoim koncie również publikacje w węgierskich i włoskich czasopis­mach naukowych.Statystyki

Abstract views: 46
PDF downloads: 28


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Grzegorz Bubak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.