Bezdroża i długie trwanie filmu „noir”

Sebastian Smoliński

smolinski.sebastian@gmail.com
Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6161-6875

Abstrakt

Książka Patrycji Włodek „Wszystko noir?”. O inspiracjach i wariantach – życie po życiu film noir (2022) jest analizą wybranych aspektów czarnego kryminału łączącą refleksję nad kinem klasycznym z omówieniem najnowszych dzieł gatunku. Autorka ogranicza perspektywę do kina amerykańskiego i szuka powtarzalnych tropów (np. femme fatale i homme fatale) oraz przykładów tematycznego i narracyjnego wykorzystania pojęcia gaslighting. Na szczególną uwagę zasługują rozważania autorki o filmie noir jako nurcie osadzonym w konkretnych przestrzeniach (np. rural-noir, Cal-noir) i podatnym na mariaż z innymi podgatunkami (stoner noir). Ograniczenie pola badań do kina amerykańskiego uniemożliwia jednak głębsze osadzenie filmu noir w kontekście globalnym. Włodek nie stawia przy tym pytania o przyczyny niesłabnącej popularności czarnych kryminałów i ich dzisiejszą funkcję kulturową oraz ideologiczną. Wartością pracy jest jednak odwołanie się do licznych dzieł spoza kanonu filmu noir.


Słowa kluczowe:

film amerykański, film noir, femme fatale, homme fatale, postmodernizm

Andersen, T. (1985). Red Hollywood. W: S. Ferguson, B. Groseclose (red.), Literature and the Visual Arts in Contemporary Society (ss. 141-196). Columbus: Ohio State University Press.
  Google Scholar

Brook, V. (2009). Driven to Darkness: Jewish Émigré Directors and the Rise of Film Noir. New Brunswick – New Jersey – London: Rutgers University Press.
  Google Scholar

Mulvey, L. (2019). Afterimages: On Cinema, Women and Changing Times. London: Reaktion Books.
  Google Scholar

Naremore, J. (2008). More than Night: Film Noir in Its Contexts. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
  Google Scholar

Włodek, P. (2022). „Wszystko noir?” O inspiracjach i wariantach – życie po życiu film noir. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-09-27

Cited By / Share

Smoliński, S. (2023) „Bezdroża i długie trwanie filmu «noir»”, Kwartalnik Filmowy, (123), s. 240–246. doi: 10.36744/kf.1719.

Autorzy

Sebastian Smoliński 
smolinski.sebastian@gmail.com
Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-6161-6875

Filmoznawca i krytyk, doktorant Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Współautor kilku publikacji, w tym hiszpańskojęzycznej monografii La doble vida de Krzysztof Kieślowski (2015), książki o kinie afroamerykańskim oraz polsko-angielskiej monografii Davida Lyncha. Laureat stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (2019-2020), w ramach którego prowadził zajęcia z historii filmu polskiego na Cleveland State University w Ohio. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat amerykańskiej krytyki filmowej i konstrukcji tożsamości narodowej.Statystyki

Abstract views: 149
PDF downloads: 115


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Sebastian Smoliński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.