Andrea Mariani, Inventoria Rerum Musicalium Domum Societatis Iesu in Polonia et Lituania Tempore Suppressionis, Warszawa 2020

Marek Bebak


Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8882-2858

Abstrakt

Recenzja książki: Andrea Mariani, Inventoria Rerum Musicalium Domum Societatis Iesu in Polonia et Lituania Tempore Suppressionis, Warszawa 2020


Słowa kluczowe:

Jezuici, muzyka XVIII wieku, muzyka polska

Bieńkowska, Irena. ‘Musical Life in Slutsk during the Years 1733–1760 in the Light of Archive Materials’. Interdisciplinary Studies in Musicology 11 (2012): 240–241.
  Google Scholar

Chybiński, Adolf. ‘Inwentarze muzykaliów i instrumentów muzycznych kapel jezuickich w Krakowie w XVIII w.’. Myśl Muzyczna 1, no. 7 (1928): 46–48.
  Google Scholar

Chybiński, Adolf. ‘Z dziejów muzyki krakowskiej. I. Organizacja kapeli jezuickiej w pierwszej połowie XVIII w. II. Inwentarze instrumentów i muzykaliów z XVII i XVIII w.’. Kwartalnik Muzyczny 2, no. 1 (1913/14): 26–62.
  Google Scholar

Czepiel, Tomasz. ‘Zacheus Kesner and the Music Book Trade at the Beginning of the Seventeenth Century: an Inventory of 1602’. Musica Iagellonica 2, no. 2 (1997): 23–69.
  Google Scholar

Dacewicz, Alicja. ‘Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku. W Nurcie Franciszkańskim 19 (2012): 139–170.
  Google Scholar

Jeż, Tomasz, ed. Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017 (= Fontes Musicae in Polonia, A/I).
  Google Scholar

Kochanowicz, Jerzy. Słownik geograficzny jezuickich burs muzycznych (materiały), Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002 (= Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich 10).
  Google Scholar

Łyjak, Wiktor. ‘Nieznany inwentarz warszawskiego konwentu augustianów’. Muzyka 33, no. 2 (1988): 103–105.
  Google Scholar

Maciejewski, Tadeusz. ‘Inwentarz muzykali.w kapeli karmelickiej w Krakowie na Piasku z lat 1665–1684’. Muzyka 21, nr 2 (1976): 77–99;
  Google Scholar

Maciejewski, Tadeusz. ‘Kilka uwag o muzyce i muzykach z klasztoru oo. Karmelitów Trzewiczkowych w Trembowli’. In: Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945), 127–137. Leszek Mazepa, ed. Vol. 3. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1999.
  Google Scholar

Patalas, Aleksandra. ‘Polonica w inwentarzach słowackich z lat 1581–1718’. Muzyka 47, no 2 (2002): 97–107.
  Google Scholar

Patalas, Aleksandra. ‘The Inventory of the Krakow Bookseller Franz Jakob Mertzenich: A Testimony of the Presence of Italian Music in Poland ca. 1600’. In: Denn Musik ist der größe Segen… Festschrift Helen Geyer zum 65. Geburtstag, 139–145. Michael Pauser and Elisabeth Bock, eds. Sinzig: Studio Verlag, 2018.
  Google Scholar

Perz, Mirosław Perz. ‘Inwentarz przemyski (1677)’. Muzyka 19, no. 4 (1974): 44–69.
  Google Scholar

Pielech, Marta and Iwona Januszkiewicz-Rębowska, eds. Musicalia Collegii Glacensis Societatis Jesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2019 (= Fontes Musicae in Polonia, A/III).
  Google Scholar

Rzepka, Sonia, ed. Tabulatura Organi ex Bibliotheca Fraustadiensi ad Praesepe Christi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2018 (= Fontes Musicae in Polonia, A/II).
  Google Scholar

Szweykowski, Zygmunt M. ‘Nowe inwentarze – nowy obraz historii’. Ruch Muzyczny 7, no. 3 (1963): 5–6.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-20

Cited By / Share

Bebak, M. (2021). Andrea Mariani, Inventoria Rerum Musicalium Domum Societatis Iesu in Polonia et Lituania Tempore Suppressionis, Warszawa 2020. Muzyka, 66(3), 213–217. https://doi.org/10.36744/m.990

Autorzy

Marek Bebak 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0001-8882-2858

Statystyki

Abstract views: 148
PDF downloads: 109


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Marek Bebak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.