Antonio Chemotti, Polyphonic music ‘pro mortuis’ in Italy (1550–1650). An introduction, Lucca–Warszawa 2020

Marek Bebak


Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8882-2858

Abstrakt

Recenzja książki: Antonio Chemotti, Polyphonic music ‘pro mortuis’ in Italy (1550–1650). An introduction, Lucca–Warszawa 2020


Słowa kluczowe:

muzyka żałobna, polifonia, pompa funebris, XVI wiek, XVII wiek

Chemotti, Antonio. Polyphonic Music pro mortuis in Italy (1550–1650). An Introduction. Lucca–Warszawa: Libraria Musicale Italiana, Instytut Sztuki PAN, 2020.
  Google Scholar

Rees, Owen. „Motets pro defunctis in the Iberian World. Text and Performance contexts”. W: Mapping the Motet in the Post-Tridentine Era, red. Esperanza Rodríguez-García, Daniele V. Filippi. London: Routledge, 2019.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315463094-5   Google Scholar

Rees, Owen. The Requiem of Tomás Luis de Victoria (1603). Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
DOI: https://doi.org/10.1017/9781107294301   Google Scholar

Rees, Owen. „Victoria’s Officium defunctorum (1605) in context”. W: Tomás Luis de Victoria. Studies, red. Javier Suáraz-Pajares, Manuel del Sol. Madrid: Instituto Complutense de Sciencias Musicale, 2013.
  Google Scholar

Rożek, Michał. Uroczystości w barokowym Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.
  Google Scholar

Tibaldi, Rodobaldo. „Un aspetto poco noto della musica liturgica in Italia tra i secoli XVI e XVII. L’ufficio dei defunti polifonico”. Rivista Internazionale di Musica Sacra 11, nr 2 (1990): 158–213.
  Google Scholar

Tibaldi, Rodobaldo. „L’ufficio dei defunti polifonico nei secoli XVI e XVII. Aggiornamento bibliografico”, Rivista Internazionale di Musica Sacra 12, nr 1–2 (1991): 83–87.
  Google Scholar

Tibaldi, Rodobaldo. „La Missa defunctorum tribus vocibus (1592) di Lodovico Viadana ed una sua riedizione seicenta”. W: Barocco Padano 4, Atti dell XII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII–XVIII. Brescia, 14–16 luglio 2003, red. Alberto Colzani, Andrea Luppi, Maurizio Padoan, 283–306. Como: A.M.I.S., 2006.
  Google Scholar

Tibaldi, Rodobaldo. „Appunti per una storia del responsorio polifonico tra XV e XVI secolo. Diffusione e trasformazione di un genere”. W: Atti del Congresso Internazionale di Musica Sacra. In occasione del centenario di fondazione del PIMS. Roma, 26 maggio–1 giugno 2011, red. Antonio Addamiano, Francesco Luisi. T. 1, 543–563. Roma–Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana, 2013.
  Google Scholar

Wagstaff, George Grayson. Music for the Dead. Polyphonic Settings of the Officium and Missa pro defunctis by Spanish and Latin American Composers before 1630. Dysertacja doktorska, University of Texas at Austin, 1995.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-04-19

Cited By / Share

Bebak, M. (2021). Antonio Chemotti, Polyphonic music ‘pro mortuis’ in Italy (1550–1650). An introduction, Lucca–Warszawa 2020. Muzyka, 66(1), 195–202. https://doi.org/10.36744/m.806

Autorzy

Marek Bebak 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0001-8882-2858

Statystyki

Abstract views: 153
PDF downloads: 142


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Marek Bebak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.