Antonio Chemotti, Polyphonic music ‘pro mortuis’ in Italy (1550–1650). An introduction, Lucca–Warszawa 2020


Abstrakt

Recenzja książki: Antonio Chemotti, Polyphonic music ‘pro mortuis’ in Italy (1550–1650). An introduction, Lucca–Warszawa 2020


Słowa kluczowe

muzyka żałobna; polifonia; pompa funebris; XVI wiek; XVII wiekChemotti, Antonio. Polyphonic Music pro mortuis in Italy (1550–1650). An Introduction. Lucca–Warszawa: Libraria Musicale Italiana, Instytut Sztuki PAN, 2020.

Rees, Owen. „Motets pro defunctis in the Iberian World. Text and Performance contexts”. W: Mapping the Motet in the Post-Tridentine Era, red. Esperanza Rodríguez-García, Daniele V. Filippi. London: Routledge, 2019.

Rees, Owen. The Requiem of Tomás Luis de Victoria (1603). Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Rees, Owen. „Victoria’s Officium defunctorum (1605) in context”. W: Tomás Luis de Victoria. Studies, red. Javier Suáraz-Pajares, Manuel del Sol. Madrid: Instituto Complutense de Sciencias Musicale, 2013.

Rożek, Michał. Uroczystości w barokowym Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.

Tibaldi, Rodobaldo. „Un aspetto poco noto della musica liturgica in Italia tra i secoli XVI e XVII. L’ufficio dei defunti polifonico”. Rivista Internazionale di Musica Sacra 11, nr 2 (1990): 158–213.

Tibaldi, Rodobaldo. „L’ufficio dei defunti polifonico nei secoli XVI e XVII. Aggiornamento bibliografico”, Rivista Internazionale di Musica Sacra 12, nr 1–2 (1991): 83–87.

Tibaldi, Rodobaldo. „La Missa defunctorum tribus vocibus (1592) di Lodovico Viadana ed una sua riedizione seicenta”. W: Barocco Padano 4, Atti dell XII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII–XVIII. Brescia, 14–16 luglio 2003, red. Alberto Colzani, Andrea Luppi, Maurizio Padoan, 283–306. Como: A.M.I.S., 2006.

Tibaldi, Rodobaldo. „Appunti per una storia del responsorio polifonico tra XV e XVI secolo. Diffusione e trasformazione di un genere”. W: Atti del Congresso Internazionale di Musica Sacra. In occasione del centenario di fondazione del PIMS. Roma, 26 maggio–1 giugno 2011, red. Antonio Addamiano, Francesco Luisi. T. 1, 543–563. Roma–Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana, 2013.

Wagstaff, George Grayson. Music for the Dead. Polyphonic Settings of the Officium and Missa pro defunctis by Spanish and Latin American Composers before 1630. Dysertacja doktorska, University of Texas at Austin, 1995.

Pobierz

Opublikowane : 2021-04-19


Bebak, M. (2021). Antonio Chemotti, Polyphonic music ‘pro mortuis’ in Italy (1550–1650). An introduction, Lucca–Warszawa 2020. Muzyka, 66(1), 195-202. https://doi.org/10.36744/m.806

Marek Bebak 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8882-2858Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.